Nowości na bibliotecznej półce – czerwiec

Nowości na bibliotecznej półce – czerwiec

Proponujemy zapoznanie się z wybranymi nowościami, które zostały włączone do księgozbioru biblioteki w ostatnim miesiącu:

Okładka książki pt. "Logopedia". U góry nazwiska redaktorów. U dołu napis: podręcznik akademicki i nazwa wydawnictwa.© Wydaw. UMCSLogopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Wydanie drugie. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023.

Sygn. 172389, 172390

Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w logopedii, zgodnie z najnowszą wiedzą na temat biologicznych, umysłowych i społecznych uwarunkowań zaburzeń mowy. […]

Na taką publikację od lat oczekiwali polscy logopedzi. Będzie ona bez wątpienia wydarzeniem na naszym rynku wydawniczym. Prezentowane standardy, oprócz logopedów, z pewnością zainteresują językoznawców, psychologów, pedagogów i lekarzy”.

[Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Milewskiego]

Na okładce książki pt. "Kilka lekcji o wychowaniu umieszczono Nazwę autora, tytuł i Logo wydawnictwa na jednolitym tle.© Wydaw. BoszKilka lekcji o wychowaniu / Irena Kamińska-Radomska ; ilustracje Arkadiusz Hapka. – Wydanie I. – Olszanica : Wydawnictwo Bosz, 2024.

Sygn. 172397, 172398

Książka o dobrym wychowaniu autorstwa znanej i cenionej ekspertki z zakresu etykiety i dress code’u, wykładowcy akademickiego dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej nie jest typowym poradnikiem poświęconym tematyce wychowania dziecka. To niezwykle przydatna propozycja dla wszystkich, którym leży na sercu mądre i odpowiedzialne wychowanie pociech, z jednoczesnym budowaniem prawdziwej i prawidłowej relacji rodzic – dziecko. Autorka przeprowadza rodzica przez proces rozumienia swojego dziecka, opartego na klasycznym, odpowiedzialnym i dobrym wychowaniu, które w przyszłości przyczyni się do sukcesu życiowego dorosłych już ludzi.

Umiejętności wychowawcze są ważniejsze niż mogłoby się wydawać. Powielanie, ostatnio modnych, opinii, że każdy rodzic wie najlepiej, czego potrzeba jego dziecku, może okazać się krzywdzące dla rozwoju młodego człowieka. (…) Dlatego rodzice powinni podchodzić odpowiedzialnie do wychowania swoich dzieci, żeby nie okazało się ono porażką. W tej grze rewanżu nie będzie…”. (ze wstępu)

Na górze okładki znajduje się tytuł “Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa” oraz imię i nazwisko autora. Centralna ilustracja przedstawia drzewo z różowym listowiem, które przypomina mózg, co może symbolizować psychologiczny wpływ doświadczeń z dzieciństwa na zdrowie psychiczne. Wyeksponowane korzenie drzewa mogą wskazywać na głębię i złożoność tych doświadczeń. Na dole tekst: “Jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym”.© GWPTraumatyczne doświadczenia z dzieciństwa : jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym / Glenn R. Schiraldi ; przekład Sylwia Pikiel. – Wydanie pierwsze w języku polskim. – Sopot : GWP, 2023.

Sygn.172408, 172409

Skuteczne strategie radzenia sobie z niską samooceną, wstydem, przygnębieniem, depresją, lękiem, traumą emocjonalną i innymi długofalowymi skutkami toksycznego stresu z okresu dzieciństwa

Toksyczny stres związany z negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa – przemocą fizyczną, emocjonalną lub seksualną, zaniedbaniem, porzuceniem czy innymi problemami rodzinnymi – oddziałuje na całe nasze dorosłe życie, a nawet na życie naszych dzieci. Jeśli nie zostanie przepracowany, zmienia mózg, funkcjonowanie organizmu i to, jak postrzegamy samych siebie. Może skutkować różnorodnymi dolegliwościami fizycznymi i psychicznymi, takimi jak choroby autoimmunologiczne, zaburzenia lękowe i depresyjne czy zaburzenie stresowe pourazowe.

Glenn Schiraldi, światowej sławy ekspert w zakresie traumy i rezyliencji, przedstawia praktyczne, zweryfikowane w badaniach naukowych metody, które pozwolą ci wydobyć się z zaklętego kręgu cierpienia i braku satysfakcji z życia, rozwinąć wewnętrzną siłę potrzebną do sprostania codziennym wyzwaniom oraz żyć tak, jak pragniesz. W tej książce znajdziesz narzędzia i techniki oparte na najnowszych odkryciach z dziedziny neuronauki, leczenia traumy i zaburzeń przywiązania. Dzięki nim poradzisz sobie z przytłaczającymi emocjami i bolesnymi wspomnieniami, a także zmienisz sposób, w jaki twój mózg reaguje na stres. Negatywne doświadczenia z dzieciństwa nie muszą determinować twojej przyszłości. Stosując się do wskazówek autora i wykonując zaproponowane przez niego ćwiczenia, dokonasz fundamentalnych zmian w swoim życiu, zastępując cierpienie, niską samoocenę, poczucie winy i wstyd troską o siebie, poczuciem wewnętrznego bezpieczeństwa i radością z bycia sobą.

Okładka przedstawia dwa czarne ptaki, z których jeden jest w locie, a drugi siedzi na gałęzi. U góry nazwy autorów, poniżej tytuł, u dołu logo wydawnictwa.© DifinArteterapia : projekty / Wiesław Karolak, Barbara Karolak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172429, 172430

Książka jest kolejną publikacją w serii wydawnictwa Difin poświęconej sztuce i arteterapii. Ma formę przewodnika po metodzie projektów. Zostały w niej opisane założenia metody, jej pochodzenie oraz walory. Każdy opis zawiera słowa kluczowe projektu, założenia, koncepcję projektu, opis realizacji, refleksję autora na temat metody, jej efektywności, odczuć związanych z realizacją.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest rozważaniom: co to jest projekt? Rozdział drugi (praktyczny) to siedemnaście projektów autorów publikacji zrealizowanych w latach 1978 – 2021 w różnych miejscach, z różnymi uczestnikami, mających różne przesłania. Rozdział trzeci został podzielony na trzy podrozdziały. Są to projekty dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych, a nawet osób w podeszłym wieku, i realizowane razem z nimi. Wszystkie one powstały w ramach prac dyplomowych na studiach podyplomowych arteterapii, terapii zajęciowej, przygotowania pedagogicznego.

Książka nie jest klasycznym podręcznikiem. Jest zbiorem przykładów działań arteterapeutycznych, które mogą stać się pretekstem, inspiracją dla prowadzących różne własne projekty arteterapeutyczne bądź warsztaty z grupami arteterapii. Może też być kierunkowskazem dla poszukujących wyboru, na czym się skupić.

Publikacja ta jest ofertą dla wszystkich, którzy poszukują zmiany w życiu codziennym, w pracy, w środowisku, w którym żyją. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy poszukują atrakcyjnych metod pracy z projektami arteterapeutycznymi, także z projektami edukacyjnymi, socjalizującymi, dającymi radość tworzenia i polepszenie zdrowia w ujęciu holistycznym. Szczególnie polecamy książkę studentom pedagogiki, pedagogiki zdrowia, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji, studentom arteterapii, terapii zajęciowej.

Na dłoniach wycinanka z papieru w postaci czterech postaci symbolizujących rodzinę. Na okładce tej książki znajduje się nazwa autora, tytuł serii oraz logotypy: engram i Difin.© DIfinDziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2024.

Sygn. 172445, 172446

Metodyka Pracy Socjalnej to uzupełnienie serii wydawniczej Biblioteka Pracy Socjalnej, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Difin. Przedstawiana seria za punkt wyjścia w pracy socjalnej stawia sobie koncentrację na warsztacie metodycznym, którym powinna się posługiwać osoba profesjonalnie pomagająca ludziom.

Obiektem zainteresowania publikacji jest dziecko w rodzinie w kontekście prawno-metodycznych wskazań dla pracowników socjalnych udzielających w swojej codziennej pracy wsparcia i pomocy tej grupie osób, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami czy kryzysami. Dobór podjętej tematyki nie jest przypadkowy, ponieważ chodzi przede wszystkim o pokazanie, w jaki sposób należy interpretować i stosować obowiązujące przepisy prawa w pracy z klientami pomocy społecznej i ich rodzinami w oparciu o ideę pomagania osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczając różnorodnych trudności, problemów czy też kryzysów.

Książka adresowana jest adresowana do osób kształcących przyszłych przedstawicieli helping professions, tj. pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pedagogów, psychologów, wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówkach socjalizacyjnych. W szczególny sposób skierowana jest do rodzin jako swego rodzaju drogowskaz w ich codziennym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej.

Okładka w odcieniach szarości przedstawia osobę trzymającą maskę. Zza niej, z lewej strony wyłania się twarz w wersji smutnej, z prawej - w wersji uśmiechniętej. Tytuł i nazwisko autora są wyraźnie widoczne. Projekt wskazuje na powagę i refleksję, co pasuje do książki otwarcie omawiającej depresję bez wstydu. Logotypy “engram” i “Difin” znajdują się na dole.© DifinO depresji : rozmowy bez wstydu / Małgorzata Janczak. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172461, 172462

Gdzie są granice ludzkiej wytrzymałości? Jak wiele może znieść człowiek, który zetknął się z murem obojętności, wyzwisk, niezrozumienia? Autorka rozmawia z ludźmi, którym na co dzień przyszło mierzyć się z najtrudniejszym życiowym przeciwnikiem – samym sobą.

Głównym tematem książki jest depresja. Jest ona reakcją na bolesne przeżycia, takie jak gwałt, molestowanie, toksyczny związek, zdrada, przemoc w rodzinie, prześladowanie z powodu innej orientacji seksualnej czy doświadczenie mobbingu. Ta książka pozwoli lepiej zrozumieć, z czym każdego dnia muszą zmagać się nie tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi, ale także ich bliscy.

O depresji. Rozmowy bez wstydu to zbiór opowieści dających nadzieję cierpiącym. Na pytanie, czy depresja może być dobrem, wielu z bohaterów udzieliło zaskakujących odpowiedzi! Nie obędzie się bez wzruszeń, słów: „znam to”, „mam podobnie”. W niejednej historii odnajdziemy cząstkę siebie. Bo depresja może dopaść każdego. Bo każdy z nas ma chwile załamania, choć niekoniecznie muszą się zakończyć chorobą. Sprawdź, jak z psychicznym kryzysem poradzili sobie prawdziwi BOHATEROWIE.

Okładka przedstawia osobę z plecami do widza, rozpostartymi ramionami, idącą środkiem pustej drogi, która ciągnie się w dal przez krajobraz pod bezchmurnym niebem. Tytuł: “Opiekuńczo-wychowawcze placówki. Historia i współczesność” Autor: Maria Kolankiewicz. Logo wydawnictwa Difin.© DifinPlacówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Maria Kolankiewicz. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172463, 172464

Placówki opiekuńczo-wychowawcze, nazywane wcześniej domami dziecka, ochronkami, sierocińcami, szpitalami, pełniły zawsze tę samą funkcję wobec dzieci, które z różnych powodów i przez różny okres nie mogły przebywać we własnych rodzinach. Zajmując się opieką i wychowaniem, instytucje te zmieniały się w zależności od sytuacji społecznej rodzin i dzieci, uznawania podmiotowości dziecka i zrozumienia specyfiki jego potrzeb, a także wraz ze zmianami polityki społecznej wobec rodzin. Zmiany te były i są dzisiaj pewnym odzwierciedleniem miejsca, jakie przyznawano dziecku w rodzinie i społeczeństwie, a także relacji między rodziną a instytucjami państwa w zakresie wychowania. W książce przedstawiono zarys historii tych placówek, charakterystykę ich mieszkańców oraz zadania pracowników wobec dzieci i rodzin.

Okładka przedstawia dwa profile twarzy odwróconych do siebie tyłem i spiętych suwakiem na tle ciemnego tła. Tytuł i nazwisko autora są wyraźnie widoczne w górnej i środkowej części. Poniżej znajduje się podtytuł “PODSTAWY TEORETYCZNE. MECHANIZMY ROZWOJU I JEGO ZAKŁÓCEŃ”. Na dole okładki widnieje logo wydawnictwa “Difin”.© DifinPersonalistyczna koncepcja osobowości : podstawy teoretyczne mechanizmy rozwoju i jego zakłóceń / Henryk Gasiul. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172475, 172476

Wychodząc z pozycji współczesnych podejść do interpretacji osobowości, autor wskazuje na ich ograniczoność i proponuje spojrzenie holistyczne, uwzględniające specyfikę bytu ludzkiego – osoby.

Osoba charakteryzuje się posiadaniem atrybutów, o których można wnioskować na podstawie analiz empirycznych ludzkiego działania i jego motywacji. Sposoby spełniania się atrybutów osobowych według odkrywanych zasad rozwoju osobowości wyjaśniają charakter jej rozwoju oraz wskazują na przewidywane zakłócenia – nieprawidłowości.

Monografia zawiera szczegółowe analizy interpretacji osobowości, jej rozwoju oraz zakłóceń z tak pojmowanej perspektywy personalistycznej.

Na okładce znajduje się klasyczny obraz przedstawiający grupę osób w togach podczas dyskusji, przypominający starożytną akademię grecką. Na górze nazwa autora i tytuł "Podstawy pedagogii osoby". U dołu logotypy engram i Difin.© DifinPodstawy pedagogii osoby / Sławomir Chrost. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 172477, 172478

W książce autor przedstawił fundamenty pedagogii osoby, nakreślił, w jaki sposób definiowana jest osoba, czym jest majeutyka jako sztuka (samo) wychowania osoby oraz zaprezentował, jakie są główne cele pedagogii osoby i w jaki sposób były/są realizowane.

Monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zatytułowany „Osoba ludzka – próby definicji” przedstawia rozwój historyczny i treściowy pojęcia „osoba” w trzech odsłonach: od Ojców Kapadockich do Tomasza z Akwinu, od Kartezjusza do Husserla oraz od Maritaina do Tischnera. Rozdział drugi noszący tytuł „Majeutyka osoby” wprowadza w teoretyczne rozumienie tego pojęcia oraz określa rolę tej metody w pedagogii osoby. Ostatni, trzeci rozdział publikacji to podstawowa charakterystyka pedagogii osoby w inspiracji katolickiej. Określa najważniejsze cele i sposoby realizacji procesu wychowawczego w pedagogii osoby.

W pracy wykorzystano refleksję filozoficzną i pedagogiczną wybranych myślicieli – pedagogów. Dobór wyznaczony został zgodnie z tradycją personalizmu teistycznego i polskiej myśli pedagogicznej. Wśród autorów, których refleksja podana została analizie i krytyce (oprócz klasyków personalizmu, takich jak: Augustyn, Boecjusz, Husserl, Kierkegaard, Maritain, Mounier, Spaemann, Tomasz z Akwinu), warto wymienić personalistów z Italii (Basti, Bellingreri, D’Arcais, Guardini, Possenti, Rigobello, Sanna, Stefanini, Vico) czy Polski (Blachnicki, Chudy, Gogacz, Granat, Krąpiec, Szołtysek, Tarnowski, Tischner, Wojtyła, Woroniecki).

Na okładce obrazek przedstawia dziecko w goglach z rozpostartymi ramionami, mające na plecach kartonowe skrzydła, co sugeruje kreatywną zabawę i wyobraźnię. U góry nazwy autorów. Poniżej napis: Rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości.© HarmoniaPsychomotoryka : rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości / Jolanta Majewska, Andrzej Majewski. - Wydanie I. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022.

Sygn. 172538, 172539

Rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości. Nowe formy edukacji. Ponad 70 zajęć i scenariuszy psychomotorycznych

Wiele trudności dzieci można pokonać, wprowadzając odpowiednie ćwiczenia ruchowe. Psychomotoryka łączy przeżycia emocjonalno-psychiczne ze zdolnościami motorycznymi, percepcją i doświadczeniami, dlatego wykazuje szczególną skuteczność w pracy nad:

  • problemami z koordynacją ruchową
  • zaburzeniami procesów uczenia się
  • trudnościami wychowawczymi
  • zwiększeniem koncentracji uwagi.

Psychomotoryka pozwala dzieciom nabrać pewności siebie, uczy empatii oraz pomaga kształtować umiejętności społeczne, kreatywność i odporność psychiczną (rezyliencję). Autorzy – cenieni specjaliści z zakresu terapii psychomotorycznej – przystępnie omawiają założenia oraz cele metody i proponują ponad 70 zajęć i scenariuszy do natychmiastowego wykorzystania przez rodziców, nauczycieli i terapeutów.

Książka Jolanty i Andrzeja Majewskich to pasjonujące wprowadzenie do zasad i form psychomotoryki, ale też zajmująca narracja, z której można dowiedzieć się m.in., dlaczego Einstein nigdy nie nauczył się angielskiego, jak rozmawiać z dziećmi, aby nas słuchały, i w jaki sposób można kształtować rozwój kognitywno-emocjonalny poprzez psychomotoryczną ofertę ruchową.

Okładka książki ‘TEATR ANGAŻUJĄCY’ z podtytułem ‘TEATROTERAPIA DROGĄ WYJŚCIA Z IZOLACJI’ autorstwa Patrycji Bartoszak. Trzy osoby stoją naprzeciwko siebie i wydają się być zaangażowane w próbę teatralną. Mężczyzna trzyma kartki z tekstem.© ImpulsTeatr angażujący : teatroterapia drogą wyjścia z izolacji / Patrycja Bartoszak. - Wydanie I. – Kraków : Impuls, 2022.

Sygn. 172542, 172543

W książce, którą trzymasz w dłoni, koncentruję się na roli teatru angażującego w życiu osób zepchniętych na margines lub narażonych na wykluczenie społeczne. Znajdziesz w niej różnorodne wskazówki dotyczące możliwości budowania i rozwijania ich potencjału za pomocą działań teatralnych.

W niniejszej publikacji omawiam istotę teatru zaangażowanego i angażującego. Ponadto prezentuję kilka projektów teatralnych swojego autorstwa, które opisują działania społeczne, terapeutyczne, rozwojowe oraz angażują emocjonalnie jednostki biorące w nich udział. Moje doświadczenia zawodowe dotyczą głównie pracy z osobami niepełnosprawnymi, należącymi do mniejszości seksualnej oraz kobietami (działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy wobec nich i edukacji w tym zakresie).

W ostatniej części książki zamieściłam scenariusze zajęć i warsztatów oraz inspiracje do ćwiczeń, gier i technik, które można wykorzystywać w pracy teatralnej, rozwojowej i terapeutycznej z różnymi grupami.

Wszystkie opisane w publikacji działania są moimi pomysłami, które wykorzystuję podczas swojej pracy zawodowej. Teatr angażujący stał się częścią mojego życia. Wierzę, że może on zmienić jednostkę oraz jej najbliższe otoczenie.

poleca Autorka

Okładka książki przedstawia mężczyznę w garniturze i krawacie z otwartym notesem w rękach. Tytuł: “KILKA SŁÓW DO NAUCZYCIELI” Autor: Zhu Yongxin. Nazwa wydawnictwa: “Time Marszałek Group”© MarszałekKilka słów do nauczycieli / Zhu Yongxin ; tłumaczenie z języka angielskiego Bartosz Płotka. – Toruń : Time Marszałek Group, 2022.

Sygn. 172535

Powodem, który sprawia, że książki takie jak „Kilka słów do nauczycieli“, są potrzebne, jest to, że dotyczą one aktualnych i najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele w klasach.

Mówiąc dokładniej, wierzę, że ta książka odzwierciedla wspólną, tj. nauczycieli i moją, eksplorację praktycznych zagadnień dotyczących edukacji na poziomie szkół podstawowych i średnich.

(opis wydawcy)