Nie tylko dla bibliotekarzy…

Nie tylko dla bibliotekarzy…

Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych / Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017.
Sygn. 162833, 162834

Publikacja wypełnia poważną lukę w wiedzy o najnowszej literaturze dla (naj)młodszych czytelników. Jest to zadanie dziś tyleż ważne, co i skomplikowane. Badacz tej problematyki musi się bowiem zmierzyć nie tylko z bardzo rozległym obszarem publikacji, ale również z jego złożonością tematyczno-formalną. Krystyna Zabawa zadanie to wypełnia bez zarzutu.

Kompozycja książki odpowiada jej zadaniom. Nauczyciele i rodzice otrzymują rozbudowane informacje o ofercie wydawniczej literatury pięknej, którą Autorka wpisuje do wyróżnionych przez siebie kręgów tematycznych: przyrodniczego, regionalnego, historycznego, obywatelskiego, religijnego oraz edukacji emocjonalnej.

Nie ulega wątpliwości, że Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych to książka bardzo potrzebna wszystkim jej adresatom: rodzicom i pedagogom kilku szczebli edukacji (przedszkolnej, wczesno- i średnioszkolnej).

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Budrewicz

Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych autorstwa Krystyny Zabawy jest publikacją bardzo potrzebną. Zapoznaje nauczycieli ze współczesną polską literaturą dla dzieci i daje nadzieję, że utwory te będą włączane do procesu dydaktyczno-wychowawczego. Ponadto wypełnia lukę w proponowanych dotychczas opracowaniach dotyczących wykorzystania współczesnej literatury dla dzieci w edukacji.

Z recenzji dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

Geografia krain zmyślonych : wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod redakcją Weroniki Kosteckiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.
Sygn. 162806 

Publikacja zawiera dwadzieścia jeden interesujących, odkrywczych naukowo i spójnych tematycznie artykułów pomieszczonych w tomie w logicznym porządku kompozycyjnym od tekstów o charakterze teoretycznym (np. literacka mapa miejsc nieistniejących przedstawiona w kontekście przestrzeni domu i dzieciństwa), rozważań o charakterze historycznym z wpisaną w tekst swoistą „polityką historyczną” wyimaginowanej krainy dzieciństwa – krainy wymyślonej i szczęśliwej lecz podszytej ideologią (np. kraina Szwambranii Lwa Kassila), poprzez teksty podejmujące zagadnienia topografii konkretnych miejsc istniejących realnie aczkolwiek poddanych „mini-transformacji” i przekształconych „nieco” w rzeczywistość fantastyczną i magiczną (np. geografia literacka Torunia czy obraz Londynu widziany oczami Piotrusia Pana, Mary Popins i Harrego Pottera), rozważania o ilustracjach książkowych i ikonotekście „wpisanym” w zmyślone krainy książek obrazkowych, po studia przypadków – interpretacji konkretnych utworów – rozpatrywanych w szerszym kontekście metodologicznym [np. w ujęciu gender studies (tu: kobieta w przestrzeni baśni czy uwięzienie bohaterek powieści dystopijnych w światach idealnych), w perspektywie postkolonializmu (…). Nowatorskość przesłań, świeżość interpretacji i przekonujące próby opisu jakże różnorodnych zjawisk kulturowych widać m.in. w wypowiedziach nakreślonych w perspektywie animal studies czy w kontekście teorii ekokrytyki.”

Z recenzji dr hab. Doroty Michułki
(Uniwersytet Wrocławski)

Świat bibliotek : z bibliotecznych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 162868 pb

Autorka publikacji zachęca wszystkich czytelników, naukowców, bibliotekarzy, zapalonych globtroterów, aby na swoich szlakach podróżnych odnajdywali biblioteki, bowiem „Biblioteki przechowują energię, która podsyca wyobraźnię. Otwierają okna na świat, inspirują nas do odkrywania i zdobywania, przyczyniają się też do poprawiania naszej jakości życia. Biblioteki zmieniają życie na lepsze“. Dzięki tej książce zainteresowani poznają dzieje kilkunastu bibliotek z całego świata i znajdujące się w nich wyjątkowe kolekcje starych druków, wydań bibliofilskich, zbiorów specjalnych. Zamieszczone zdjęcia są dopełnieniem opisów architektury budynków bibliotecznych, aranżacji wnętrz i wyposażenia, a charakterystykę działalności i oferowanych usług uzupełniają biblioteczne ciekawostki.


Rocznik Biblioteki Narodowej
= The National Library Yearbook / [red. nacz. Halina Tchórzewska-Kabata]. – Warszawa : BN.
Sygn. 162893 pb

Rocznik Biblioteki Narodowej jest periodykiem naukowym poświęconym szeroko rozumianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagadnieniom historyczno-artystycznym, ikonograficznym i muzykologicznym) oraz jej funkcjonowaniu zarówno w perspektywie historycznej, jak współczesnej. 

Najnowszy tom 47 Rocznika Biblioteki Narodowej w nowej od ubiegłego roku szacie edytorskiej otwiera artykuł poświęcony rekonstrukcji unikatowego panegiryku z Biblioteki książąt Ponińskich pt. Nie całkiem utracona pamiątka wizytacji diecezjalnej Jerzego Radziwiłła z roku 1597.

Kolejne artykuły dotyczą biblioteki kościoła ewangelickiego im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie oraz elementów manierystycznych w zdobnictwie introligatorskim w Polsce. Tom przynosi także prace poświęcone polonikom w Japonii w XXI wieku oraz obszerne studium na temat nowej klasyfikacji Polskiej Bibliografii Bibliologicznej. Numer zamykają tradycyjnie recenzje i sprawozdania.

Książki (nie)godne czytania / Bogusław Śliwerski. – Kraków :
Oficyna wydawnicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162955

Książki (nie)godne czytania?“ wyrosły z osobistej potrzeby autora. Profesor Bogusław Śliwerski znany jest z tego, że od lat wyraża sprzeciw. Ta nonkonformistyczna postawa przybrała tym razem formę recenzji, krótkich szkiców krytycznych, poświęconych kilkudziesięciu tytułom, jakie w ostatnim czasie ukazały się na rynku wydawniczym. 

Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profesor Śliwerski porusza dwie kwestie; pierwszą jest rzekomy spadek czytelnictwa w Polsce (zdaniem profesora to nie tyle spadek, co przekierowanie: czytam sporo, a przynajmniej niewiele mniej niż dawniej, ale większość lektury odbywa się obecnie w Sieci; tu znajdujemy interesujące nas tytuły, potrzebne informacje, upragnioną rozrywkę…), drugą – zalew literatury brukowej, przysłowiowych szmatławców, niejednokrotnie urzekających wyrafinowaną oprawą i sprytną akcją marketingową. Właśnie po to, by przeciwdziałać owemu niekontrolowanemu spadku (upadku?) jakości proponowanej nam literatury, profesor Śliwerski bierze na warsztat blisko siedemdziesiąt tytułów – książek fachowych, specjalistycznych i tych zupełnie swobodnych – by wskazać wszystkim zainteresowanym garść tytułów wartych uwagi. „Książki (nie)godne czytania?“ należy zatem potraktować jako drogowskaz, światło latarni i podręczny przewodnik.

Źródła:

www​.wydawnictwowam​.pl
www​.bn​.org​.pl
www​.sbp​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl