Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Biblioteka wypożycza książki, filmy, gry, multimedia oraz udostępnia czasopisma. W bibliotece znajdują się książki dla nauczycieli, podręczniki, lektury szkolne oraz literatura piękna. Bibliotekarze pomagają czytelnikom wyszukiwać informacje i zamawiać książki. W bibliotece odbywają się zajęcia edukacyjne dla uczniów, spotkania autorskie i wystawy.

Z księgozbioru mogą korzystać nauczyciele, studenci oraz wszyscy zainteresowani nim mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

Formy kontaktu

Telefon / Fax: 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby z niepełnosprawnością ruchową przybywające do Biblioteki otrzymają niezbędną pomoc. Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie na poziomie 0 znajduje się dzwonek, którym można przywołać pracownika pełniącego dyżur w portierni.

Pracownik biblioteki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np. pomoże w załatwieniu sprawy kontaktując czytelnika z właściwym pracownikiem.

Informujemy, że w budynku Biblioteki nie ma windy i toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja w polskim języku migowym (PJM)