Niepełnosprawni

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Biblioteka udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu:

SMS: 52 341 19 84
Fax: 52 341 19 84

E‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Powyższe dane kontaktowe dotyczą wyłącznie spraw osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Pozostałe osoby, chcące uzyskać odpowiedź na swoje pytanie, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz lub telefonicznie.

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Biblioteki otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem pełniącym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejściowych po lewej stronie.

Pracownik biblioteki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

- wskaże miejsce do zaparkowania samochodu lub innego pojazdu,
– pomoże w załatwieniu sprawy, kontaktując klienta z właściwym pracownikiem.

Informujemy, że w budynku Biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.