Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Biblioteka została beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025“, w ramach którego zdefiniowano Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”, Kierunek Interwencji 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych“, realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kwota dotacji wynosi 3.750 zł, w tym 20% udziału własnego organu prowadzącego, Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki te przyczynią się do wzbogacenia zbiorów placówki o nowe, poszukiwane przez Czytelników publikacje.

Więcej informacji o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa:

Logotypy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.