Narodowe Czytanie 2019

Narodowe Czytanie 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy kolejny raz włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Do Biblioteki zawitali sympatyczni goście: uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy. Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska rozpoczęła akcję odczytując list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników spotkania. Następnie wylosowano tytuł noweli do przeczytania, którą okazała się „Katarynka”. Utwór przeczytali pracownicy Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych. Później zorganizowano quizy z niespodziankami dotyczące wybranej noweli.

Chętne osoby mogły zrobić sobie selfie z pisarzami lub książką oraz pieczętować przyniesione ze sobą egzemplarze lektur pieczęcią okolicznościową. Akcji Narodowe Czytanie towarzyszyła niezwykła mozaikowa wystawa książek autorów polskich nowel ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.