Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków;
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów;
 • Samo­rząd­ność w szkole;
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj;
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny światowej;
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot;
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945 – 1956;
 • Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa;
 • Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontrowersyjna;
 • Niewol­nicy w raju – historia sybiraków;
 • Znam barwy i symbole narodowe;
 • Sekrety Bydgoszczy;
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryptolog;
 • Regio­na­li­styka euro­pejska – zajęcia dla studentów;
 • Muze­al­nictwo – zajęcia dla studentów.

Godziny otwarcia:
ponie­działek, środa, czwartek, piątek – 8.00 – 15.00
wtorek – 8.00 – 17.00

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
strona inter­ne­towa
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl