Moniuszko znany czy nieznany?

Moniuszko znany czy nieznany?

Rok Stanisława Moniuszki stał się okazją do podjęcia wielu inicjatyw mających na celu upamiętnienie ogromnego dorobku twórcy opery narodowej. Nasza biblioteka również włączyła się w obchody rocznicy urodzin Mistrza, przygotowując prezentacje multimedialne poświęcone życiu i twórczości kompozytora, adresowane do różnych gryp wiekowych. Temat wzbudził również zainteresowanie seniorów – w zajęciach przeprowadzonych przez pracowników PBW uczestniczyli pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy „Bratek” oraz starsi czytelnicy Fili nr 16 WiMBP im. Witolda Bełzy. Kameralne spotkania, wzbogacone sporą dawką muzyki i fragmentów inscenizacji operowych odbyły się w bardzo sympatycznej, kameralnej atmosferze.

Anna Kraszkiewicz – Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych