Listopadowe nowości na bibliotecznej półce

Listopadowe nowości na bibliotecznej półce

Prezentujemy wybrane tytuły włączone do księgozbioru biblioteki w ostatnim czasie. Z pewnością znajdą swoich czytelników.

© Wydaw. UJRównia wznosząca : pokonaj depresję z pomocą neuronauki / Alex Korb ; wstęp Daniel J. Siegel ; tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022.
Sygn. 167679, 167680

Depresja przypomina często równię pochyłą, po której z dnia na dzień zsuwamy się w przepaść pełną smutku, zmęczenia i apatii. Z pomocą w takim przypadku może przyjść neuronauka zajmująca się badaniem układu nerwowego.

Alex Korb, neuronaukowiec z wieloletnim stażem, w przystępny sposób przybliża wiedzę dotyczącą naszych emocji, myśli i zachowań oraz objaśnia procesy mózgowe będące przyczyną depresji. Autor dowodzi, że choć nie ma jednej efektywnej metody leczenia tej choroby, istnieje wiele prostych sposobów, takich jak codzienny spacer w promieniach słońca czy wypracowanie dobrych przyzwyczajeń, aby zmienić aktywność i skład chemiczny swojego mózgu. Zaproponowane w książce liczne i łatwe w zastosowaniu porady odmieniają sposób funkcjonowania mózgu, a rezultatem tych zmian jest poprawa nastroju, powrót energii życiowej i stopniowe wychodzenie z depresji.

© PWNZintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe = Content and language integrated learning (CLIL) : wprowadzenie / Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021.

Sygn. 167671p, 167672

CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) to nowoczesne podejście do nauczania zarówno przedmiotów, jak i języków. Metoda ta definiowana jest jako dwuogniskowe podejście do nauczania języków, w której drugi język jest wykorzystywany do nauki oraz nauczania zarówno przedmiotu, jak i języka.

Książka prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące CLIL i skierowana jest do nauczycieli uczących w klasach CLIL, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, od klasy VII szkoły podstawowej oraz w liceum, jak do również studentów licencjackich i magisterskich studiów filologicznych uzyskujących uprawnienia do nauczania oraz wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem dwujęzycznym.

W nauczaniu dwujęzycznym język obcy stanowi narzędzie komunikacji i wspomaga proces uczenia się. Głównym założeniem komunikacji jest używanie języka obcego w celu przekazywania treści przedmiotowych, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Istotnym elementem zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego jest pomoc koleżeńska. Wspomaga ona proces nabywania kompetencji w zakresie komunikacji, jak również ograniczania tzw. Teacher Talking Time (czasu, w którym mówi nauczyciel) oraz wydłużania tzw. Student Talking Time (czasu, w którym mówią uczniowie).

© Wydaw. Dobra LiteraturaZaburzenia u dzieci i młodzieży / Michael Schulte-Markwort. – Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2019.

Sygn. 167697, 167698

Naszym dzieciom powodzi się lepiej niż jakiemukolwiek pokoleniu wcześniej, a mimo to ich troski są ogromne. W jaki sposób zmotywować Lenę, która boi się chodzić do szkoły? Jak dotrzeć do agresywnego chłopca, którego nic nie obchodzi? Co robić, kiedy dziecko nie może spać? Albo gdy brat uważa, że jego siostra jest wstrętna? I jak pomóc nastolatkowi, który już nie widzi sensu w swoim życiu?

Znany psychiatra dzieci i młodzieży, profesor Michael Schulte-Markwort, z empatią przedstawia perspektywę dzieci i zrozumiale wyjaśnia, jak kompetentnie i troskliwie towarzyszyć im w życiu. Zwraca się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i wszystkich osób mających do czynienia zarówno z najmłodszymi, jak i nastolatkami. Porusza szeroko zakrojone tematy – od zagadnień związanych z korzystaniem z komputerów, przez terapie dzieci po lęk przed rozwodem rodziców, fobie, natręctwa i ataki wściekłości.

© Harmonia UniversalisBaw się i rośnij! : ponad 200 gier i zabaw, które pomogą dziecku z autyzmem zdobyć podstawowe umiejętności społeczne / Tali Field Berman, Abby Rappaport ; przekład: Katarzyna Masłowska. – Wydanie I. – [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019].

Sygn. 167700

Rodzicom często brakuje inspiracji, jak pobudzić rozwój społeczny i komunikację dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z pomocą przychodzi praktyczna książka Tali Berman i Abby Rappaport, terapeutek od wielu lat pracujących z dziećmi z autyzmem, zawierająca aż 235 gier, za-baw i ćwiczeń. Autorski podział zajęć pozwoli łatwo określić, które z nich będą najbardziej motywujące i korzystne dla dziecka na określonym poziomie rozwoju, a dzięki przejrzystemu układowi publikacji można szybko sprawdzić, jakie materiały będą potrzebne do przeprowadzenia zabawy. Wartościowe uzupełnienie stanowią załączniki, w których zawarto rzeczowe porady dotyczące między innymi tego, jak radzić sobie z zachowaniami problemowymi i jak pomóc dziecku uporać się z lękiem, jak do niego mówić, a także co zrobić, by wykorzystać cechy wyróżniające dziecko i określić, czego najbardziej potrzebuje do rozwoju. Książkę Baw się i rośnij! okrzyknięto jedną z pięciu najlepszych pomocy naukowych w rankingu Special Needs Book Review i wydano w pięciu językach. Publikacja okazała się bezcennym wsparciem dla wielu rodzin na całym świecie.

© NomosChory na schizofrenię w rodzinie i w środowisku społecznym – potrzeba wsparcia : analiza socjologiczna / Mateusz Glinowiecki. – Wydanie I. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2021.

Sygn. 167703, 167704

Jest to unikalne opracowanie, które wypełnia lukę w ramach rozważań socjologicznych. Jednocześnie ma wartość z punktu widzenia applied social studies. Prowadzona analiza jest czymś więcej niż tylko omówieniem wyników z przeprowadzonych badań. To nie tylko sygnał o problemie. Jest wskazaniem na potrzeby i szukaniem możliwości ich zaspokojenia, wołaniem o pomoc i wsparcie dla chorych i dla ich rodzin, które nie radzą sobie z trudnościami, a jednocześnie wskazaniem, że to właśnie rodzina stanowi źródło oparcia dla chorego.

prof. dr hab. Anna Kwak

Można z całą pewnością stwierdzić, iż Autor w pełni sprostał podjętemu przez siebie zadaniu socjologicznej analizy specyfiki funkcjonowania chorych na schizofrenię w rodzinie i środowisku społecznym. Podjęcie tak wszechstronnych i wyczerpujących analiz nad specyfiką tej problematyki należy uznać za przedsięwzięcie niezwykle ważne i interesujące poznawczo.

dr hab. Grażyna Mikołajczyk-Lerman, prof.

© Harmonia UniversalisJak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. - Wydanie I. – [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019].

Sygn. 167717, 167718

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy o tym, czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz jak radzić sobie na co dzień z tym zaburzeniem. Dowiesz się z niej, czego potrzebują dziecko i nastolatek, co stanowi dla nich największe trudności oraz co sprzyja ich rozwojowi. Ten praktyczny poradnik znanych ekspertek Joanny Chromik-Kovačs, Izabeli Banaszczyk i Justyny Zdrojewskiej, napisany na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami z ADHD, w przystępny sposób odpowiada na pytania:

  • jak rozpoznać typowe objawy ADHD;
  • jak pracować z osobą z ADHD w domu i szkole;
  • jak wspierać dziecko i nastolatka w ich dorastaniu oraz życiu społecznym.

To proste i bardzo konkretne porady dotyczące kwestii najważniejszych dla rodziców i nauczycieli – zrozumienia osoby z ADHD, zapewnienia jej optymalnego rozwoju, pielęgnowania jej mocnych stron oraz pokazywania, jak może harmonijnie i twórczo funkcjonować w świecie.

dr Agnieszka Tomasik, dyrektorka ZSO nr 8 w Gdańsku, koordynatorka projektu Kreatywna Pedagogika

© DifinJak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli : ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7 – 8 klas szkoły podstawowej. Część 3 / Anna Radwańska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022.

Sygn. 162814 / T. 3, 167815 T. 3

Poradnik dla rodziców i nauczycieli.

Książka napisana została z myślą o rodzicach, nauczycielach i terapeutach pracujących na co dzień z dziećmi mającymi trudności w nauce czytania i pisania, czyli z dysleksją rozwojową, objawiającą się w postaci dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Treść publikacji jest skierowana do uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.

Poradnik zawiera:

  • ćwiczenia praktyczne do wykorzystania podczas pracy terapeutycznej z uczniem z dysleksją rozwojową, do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz do samodzielnej pracy w domu dla uczniów z 7 – 8 klasy szkoły podstawowej;
  • informacje dotyczące samooceny, pozycji społecznej i myślenia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania wraz z kwestionariuszami testów do ich określenia;
  • opis procesu myślenia dyslektyka i trudności, które napotyka.

© CeDeWuOpiekunowie rodzinni : wyzwania i możliwości wsparcia / Anna Janowicz. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2019.

Sygn. 167736, 167737

Kim są opiekunowie rodzinni i czy jest ich wielu? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć każdego dnia? W jaki sposób ich rzeczywistość mogą zmienić uregulowania prawne, władze lokalne, samorządowe, pracodawcy, najbliższe otoczenie, znajomi, rodzina, ale też każdy z nas? Bo to, że rzeczywistość trzeba pilnie zmienić, jest oczywiste. Książka „Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia zawiera“ odpowiedzi na te pytania i przykłady rozwiązań.

Autorka nie tylko stawia jasną diagnozę ważnego społecznie problemu, wskazując istniejące dobre praktyki europejskie, ale zmusza czytelników do refleksji nad rolą opiekunów rodzinnych, inicjując także społeczną zmianę, mającą na celu wsparcie rosnącej grupy rodzinnych opiekunów osób u kresu życia.(…) Z przekonaniem polecam ją zarówno badaczom i nauczycielom akademickim, praktykom opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a także studentom, wolontariuszom, a nade wszystko rodzinom pełniącym tak ważną społecznie rolę, o której – także dzięki tej publikacji – zaczęliśmy mówić w Polsce głośniej i odważniej.

Z recenzji dr. hab. Piotra Krakowiaka, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

© Wydaw. Adam MarszałekSpołeczne i edukacyjne konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego : wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne / Barbara Wiśniewska-Paź. – Toruń : , 2022.

Sygn. 167744, 167745

[Książka] jest próbą syntezy moich wieloletnich zainteresowań i działalności badawczej (w tym seminaryjnej, konferencyjnej, publikacyjnej i wdrożeniowej) dotyczącej wzajemnej korelacji i koegzystencji trzech obszarów: społeczeństwa, bezpieczeństwa i edukacji oraz problemów funkcjonujących w ich ramach (każdego obszaru z osobna i na pograniczach pomiędzy nimi). Na rynku wydawniczym w przeciągu zwłaszcza ostatnich dwóch dekad pojawiło się sporo publikacji traktujących o bezpieczeństwie, edukacji na rzecz bezpieczeństwa, różnych formach i typologiach bezpieczeństwa z uwzględnieniem różnych perspektyw psychologicznych, filozoficznych, pedagogicznych, a także wątków społecznych, politologicznych, prawnych czy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Każda z tych publikacji jest na swój sposób interesująca, przedstawia określoną perspektywę jej autora lub zespołu autorów na dany, szerszy lub węższy zakresowo temat.

[…] Książka składa się z czterech części. Ze względu na założony jej cel zrezygnowałam z wprowadzenia wielostopniowej struktury, czy niekontrolowanego mnożenia wątków i ujęć. Zadaniem tej książki jest raczej próba porządkowania i syntezowania wielowymiarowości zjawisk i obszarów, nie zaś generowania problemów i komplikowania obrazu. Jej zadaniem jest zatem z jednej strony próba syntezy – czyli łączenia różnych wątków w jedną całość, z drugiej zaś uwzględnienie skorelowanej z nią synergii – czyli traktowanie sumy składników/ elementów jako czegoś więcej niż li tylko ich sumy, a także zwrócenie uwagi na występujące pomiędzy nimi relacje i ich synergiczny charakter, które wzajemnie się uzupełniają poprzez kooperację (współdziałania) i synchronizację (zespolenie). Przyjmując taką perspektywę efektu działań zespołowych nie należy go w żadnym wypadku utożsamiać z sumą efektów działań indywidualnych. Taka perspektywa ma swoje znaczenie i z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie na różnych płaszczyznach i w ramach różnych dziedzin badań społecznych od wojska, przez rynek pracy, sport (zwłaszcza zespołowy), sektor bezpieczeństwa, a na edukacji, w tym edukacji na rzecz bezpieczeństwa skończywszy.

Od autora

© PWNZrozumieć głębokie uczenie / Andrew W. Trask ; [przekład Marek Włodarz ; konsultacja merytoryczna dr hab. inż. Maciej Komosiński]. - Wydanie I. – Warszawa : PWN, 2019.

Sygn. 167695, 167696, 167754, 167755

Książka „Zrozumieć głębokie uczenie“ pokazuje, jak od zera budować sieci neuronowe głębokiego uczenia. Andrew Trask – doświadczony ekspert w tej dziedzinie, w swobodnym i przejrzystym stylu prezentuje leżącą w tle naukę, dzięki czemu możesz samodzielnie zrozumieć każdy szczegół nauczania sieci neuronowych. Jedynie przy użyciu Pythona i jego biblioteki matematycznej NumPy będziesz mógł uczyć swoje własne sieci neuronowe, aby samodzielnie zobaczyć i zrozumieć jak działa rozpoznawanie obrazów, tłumaczenie tekstów na różne języki, a nawet w jaki sposób pisać jak Szekspir! Po ukończeniu lektury będziesz gotów do poznawania platform głębokiego uczenia. Zawartość książki: Wiedza, na której opiera się głębokie uczenie. Budowanie i uczenie swoich własnych sieci neuronowych. Koncepcje ochrony prywatności, w tym uczenie sfederowane. Wskazówki na temat dalszego studiowania głębokiego uczenia.

Książka przeznaczona jest dla czytelników dysponujących wiedzą matematyczną na poziomie szkoły średniej i średnimi umiejętnościami programistycznymi.

Źródła:

ksiegarnia​.pwn​.pl
wuj​.pl
harmonia​.edu​.pl
dobraliteratura​.pl
nomos​.pl
marszalek​.com​.pl