Lekturowa kryptogra w bibliotece

Lekturowa kryptogra w bibliotece

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Bydgoszczy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt. „Lekturowa kryptogra“. Powtarzanie i utrwalanie wiadomości z przeczytanych lektur połączyli z rozwiązywaniem zagadek kryptologicznych. Zmagania zakończyły się sukcesem – uczniowie otrzymali dyplom Mistrza lekturowej kryptogry. Gratulujemy i zapraszamy na kolejne zajęcia.

Małgorzata Tyczyńska i Magdalena Jaskulska-Hamadi – Wydział Udostępniania Zbiorów PBW w Bydgoszczy