Kultu­ro­twórcza rola książki i biblioteki

Kultu­ro­twórcza rola książki i biblioteki

Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli na konfe­rencję pt. „Kultu­ro­twórcza rola książki i biblio­teki“. Konfe­rencja odbę­dzie się 16 marca 2018 r. na terenie Wyższej Szkoły Gospo­darki w Bydgoszczy.

Program konfe­rencji