Kultura języka

Kultura języka

Czytelnikom zainteresowanym kulturą języka polecamy literaturę ze zbiorów biblioteki, zawierającą opis interesujących zjawisk, procesów i tendencji w języku polskim naszego wieku. Użytkownicy znajdą w zbiorach biblioteki książki i artykuły o wybranych aspektach współczesnej kultury języka polskiego, estetyce słowa, ale też o brutalizacji języka publicznego. Zwracamy uwagę na pozycje wskazujące na rolę mediów, ale przede wszystkim szkół i nauczycieli w upowszechnianiu poprawnej polszczyzny. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie postawy odpowiedzialności za grzeczność językową!

kultura-jezyka