Lęk. Psychologia lęku

Lęk. Psychologia lęku

Nauczycielom, rodzicom, uczniom i wszystkim czytelnikom naszej biblioteki, którzy zastanawiają się skąd się bierze LĘK, jak działają wyzwalacze LĘKU, polecamy zestawienie bibliograficzne pozycji ze zbiorów biblioteki, dotyczących szeroko pojętej psychologii lęku. W wielu wybranych książkach i artykułach zaprezentowano wyniki najnowszych badań o źródłach lęku społecznego, lęku
przed przyszłością, lęku osób starszych, a także o zaburzeniach lękowych dzieci i młodzieży. Omówiono różne oblicza lęku, wymagające wsparcia terapeutycznego.

W zestawieniu uwzględniliśmy poradniki, w których ich autorzy wyjaśniają, jak żyć i nie dać się lękom, żeby one nad nami nie panowały. Proponują sposoby na wyniszczający niepokój, lęk i strach. Cenne są również analizy, jak cyfrowe życie wpływa na nasz lęk.

Zapraszamy do lektury!