Księgozbiór językowy

Księgozbiór językowy

Nauczyciele bibliotekarze z naszej placówki przedstawili nauczycielom języków obcych bogatą ofertę księgozbioru językowego. Jest ona skierowana do językowców z województwa kujawsko-pomorskiego do wykorzystania na lekcjach jęz. angielskiego i niemieckiego. Pracownicy biblioteki zwrócili też uwagę na czasopisma metodyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemieckojęzyczny księgozbiór Medioteki Instytutu Goethego. Prezentacja odbyła się podczas konferencji metodycznej zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli na temat planowania pracy nauczyciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z założeniami reformy edukacji i kierunkami polityki oświatowej państwa.