Książki dla dzieci w biało-czerwonych barwach

Książki dla dzieci w biało-czerwonych barwach

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konstytucji były okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. 27 i 28 kwietnia br. spotkaliśmy się z uczniami klas IIIII Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem spotkań było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego czyli „Mazurka Dąbrowskiego“. Następnie uczestnicy zaśpiewali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat.

Obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie” oraz fragmenty książek „ABC małego patrioty” Janusza Puskarza oraz „Poradnika małego patrioty” Marcina Przewoźniaka.

Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. W sali Akademii została przygotowana wystawka książek dla najmłodszych o tematyce patriotycznej z księgozbioru biblioteki. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

Fot. i oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów