Bydgoszcz w legendach, baśniach i opowieściach

Bydgoszcz w legendach, baśniach i opowieściach

Za nami kolejne spotkania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Tym razem zaprosiliśmy uczniów na zajęcia poświęcone tematyce regionalnej, których celem było przybliżanie historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z baśniami, legendami i podaniami związanymi z Bydgoszczą i regionem.

Wstępem do zajęć była krótka prezentacja ilustrująca najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Towarzyszyła jej krótka pogadanka na temat symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych.

Najważniejszym elementem było głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania starsi uczniowie rozwiązywali quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorowały najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie wzięli też udział w grze planszowej „Bydgoszcz – wielki wyścig”. Na zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki.

Fot. i oprac. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów