Konkursy pt. „Giganci Nauki Kujaw i Pomorza“

Konkursy pt. „Giganci Nauki Kujaw i Pomorza“

Podsumowaniem cyklu edukacyjnego, poświęconego wybitnym naukowcom związanym z naszym regionem są dwa konkursy dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego:

  • z klas VI-VIII szkół podstawowych,
  • ze szkół ponadpodstawowych.

Informacje o konkursie na grę edukacyjną online

Organizatorem tego konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. 

Zadaniem uczestnika jest przygotowanie gry edukacyjnej online w dowolnym, bezpłatnym, powszechnie dostępnym online narzędziu interaktywnym (np. Genia​.ly, Canva).

Gra powinna prezentować informacje dotyczące wybranego uczonego spośród osób prezentowanych w cyklu, a źródłem do jej przygotowania muszą być pakiety edukacyjne znajdujące się na kujawsko-pomorskiej platformie edukacyjnej EDUPOLIS.

Prace należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@​bptorun.​edu.​pl w terminie do 16 grudnia 2022 r. włącznie.

Jury powołane przez organizatorów nagrodzi sześć najlepszych prac (po trzy w każdej z kategorii). Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nagrodami w konkursie są:

1) w kategorii dla uczniów VI-VIII klas szkół podstawowych:

  • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

2) w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
  • za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 500 zł,
  • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lutym 2023 r. na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-PomorskiegoBiblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz EDUPOLIS.

Ikona pliku PDFRegulamin konkursu (PDF 184 KB)
Ikona pliku PDF Załącznik nr 1: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (PDF 124 KB)
Ikona pliku PDF Załącznik nr 2: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka (PDF 124 KB)

Informacje o konkursie na infografikę

Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie infografiki, prezentującej informacje o wybranej postaci: Wilhelminie Iwanowskiej, Henryku Arctowskim, Janie Czochralskim, Albercie Michelsonie, Tadeuszu Reichsteinie lub
Marianie Rejewskim.

Termin nadsyłania prac do 16 grudnia 2022 r.

Ikona pliku PDFRegulamin
Ikona pliku PDF Karta zgłoszeniowa

Plakat z informacjami o wojewódzkich konkursach w ramach cyklu