Konkurs „Odkryj radość z czytania w języku niemieckim“

Konkurs „Odkryj radość z czytania w języku niemieckim“

Leselust jest konkursem dla uczniów wielu typów szkół w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

Cele konkursu

  • motywowanie uczennic i uczniów do czytania książek w języku niemieckim,
  • wymiana opinii między uczniami na temat różnych książek,
  • wskazówki dla nauczycieli przy wyborze odpowiednich książek.

Dzięki temu konkursowi uczniowie mogą:

  • poprawić swoją umiejętność czytania i pisania,
  • poznać różne strategie czytania,
  • stosować zwroty do wyrażania własnego zdania,
  • poznać gatunek tekstu – recenzję,
  • samodzielnie wybrać interesujące dla nich treści do nauczenia się (książki) i polecić innym.

Przebieg

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap 1 – w szkole

Nauczyciele przedstawiają uczniom konkurs. Nie ma podanych ram czasowych, ale zalecamy przeznaczyć minimum jeden miesiąc na przeprowadzenie tego etapu. W tym czasie młodzież czyta różne lektury – najlepiej samodzielnie wybrane – i zaraz po przeczytaniu je recenzuje. Jako uzupełnienie wypełnia kartę recenzji. Nauczyciel (lub jury, składające się z nauczycieli i uczniów) wybiera na końcu najlepsze ze wszystkich oddanych recenzji. Po zakończeniu konkursu uczniowie i nauczyciele otrzymują dyplom.

Etap 2 – w Goethe-Institut

Szkoły wysyłają najlepszą recenzję z etapu 1 do Goethe-Institut wraz z krótkim opisem przebiegu konkursu w szkole. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybiera najlepsze recenzje (kryteria są podane w regulaminie konkursu). Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a ich recenzje mogą zostać opublikowane przez Goethe-Institut.

Zgłoszenie do konkursu następuje wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej konkursu do 28.02.2023, godz. 23:59.

Lektury można wypożyczyć w Mediotece Języka Niemieckiego działającej w naszej bibliotece pod patronatem Goethe-Institut.

Kilkanaście okładek książek w języku niemieckim.© PBW w Bydgoszczy