Spotkanie z prozą i poezją Marii Konopnickiej

Spotkanie z prozą i poezją Marii Konopnickiej

Miejski konkurs recytatorski dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych

Młodzi recytatorzy wzięli wczoraj udział w konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Patronat nad projektem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Twórczość Marii Konopnickiej prezentowało trzydziestu uczestników. Jury w składzie: wicedyrektor Marlena Mioduszewska (SP nr 31), Beata Cieślińska, nauczyciel bibliotekarz i polonistka (PBW) oraz Jolanta Nadolna i Anna Pol – nauczycielki języka polskiego (SP nr 31), wyłoniło zwycięzców i zgodnie podkreśliło, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie prezentujący twórczość Konopnickiej dostarczyli słuchaczom mnóstwo wrażeń i emocji, a także udowodnili, że zarówno poezja, jak i proza wzrusza, bawi oraz skłania do refleksji.

Laureaci

Z radością informujemy, że laureatami zostali:
klasy 4 – 6:
I miejsce ex aequo:
Maksymilian Dziedziński- SP nr 31
Mikołaj Kowalczyk – SP nr 31
II miejsce :
Marta Romantowska ‑SP nr 31
III miejsce ex aequo:
Nina Solecka – Katolicka Szkoła Podstawowa
Marianna Sroka – SP nr 31
wyróżnienie:
Amelia Welian- SP nr 31

klasy 7 – 8
I miejsce:
Paweł Kruszelnicki – Katolicka Szkoła Podstawowa
II miejsce ex aequo:
Maja Geppert i Luiza Paczkowska – SP nr 31
III miejsce:
Mikołaj Mrozowski ‑SP nr 31
wyróżnienia:
Irmina Maricniak – SP nr 31,
Zuzanna Kołtun i Franciszek Gordon – Katolicka Szkoła Podstawowa.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim uczniom za tak liczny udział i podzielenie się swoją wrażliwością. Pani Danucie Redze, logopedce (SP nr 31) składamy podziękowania za przygotowanie warsztatów dla uczestników konkursu. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!

Nauczyciele i grupa uczniów pokazuje swoje dyplomy. Do zdjęcia dodana grafika w postaci wieńca laurowego.