Certyfikat dla Biblioteki

Certyfikat dla Biblioteki

Biblioteka otrzymała certyfikat placówki przyjaznej osobom niewidomym na rok szkolny 2022/2023. Dzięki udziałowi naszej placówki w kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“, kolejny raz został przeprowadzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włączającej dla uczniów bydgoskich szkół podstawowych. Zajęcia miały na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową oraz przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauważanie ich problemów.

Certyfikat dla biblioteki, opatrzony logotypami wielu instytucji.PBW