Konferencja o bibliotekach

Konferencja o bibliotekach

W Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja BIBLIOTEKAWSPÓŁPRACACYBERPRZESTRZEŃ, której organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Celem konferencji było:
• promocja biblioteki akademickiej, pedagogicznej i szkolnej jako instytucji edukacyjnej;
• zaprezentowanie możliwości wykorzystania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych uczniów przez biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii;
• zaprezentowanie crowdsourcingu internetowego w działalności bibliotek; społecznościowe pozyskiwanie funduszy;
• zaprezentowanie przykładowej formy pracy biblioteki pedagogicznej realizowanej na rzecz edukacji (wychowanie do wartości) – realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiamy o wartościach”;
• integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych i akademickich.

Problematyka konferencji dotyczyła stosowania nowych mediów i narzędzi w komunikacji z użytkownikiem biblioteki, współpracy bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy w tym zakresie, unowocześniania metod pracy biblioteki oraz pozyskiwania funduszy. Zaprezentowano biblioteki jako centra wiedzy i edukacji, a także przedstawiono problemy związane z kreowaniem modelu biblioteki jako organizacji uczącej się.

W programie konferencji uwzględniono podsumowanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi” oraz wystąpienia zaproszonych gości:
Nowoczesna biblioteka akademicka – dr Aldona Chlewicka – Mączyńska – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Crowdsourcing internetowy w działalności bibliotek – dr hab. Małgorzata Kowalska – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biblioteki w rzeczywistości społecznościowych mediów i mobilnych technologii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
Moje bibliotekarskie i niebibliotekarskie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – bibliotekarz, animator kultury, poeta, prozaik, perkusista.
Realizacja programu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

W konferencji uczestniczyło blisko 100 bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczycielowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

Relacja Radia PiK