Konferencja „Nauczyciel bibliotekarz – Praca – Rozwój”

Konferencja „Nauczyciel bibliotekarz – Praca – Rozwój”

Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się 27 września 2019 r. Jej odbiorcami byli także nauczyciele bibliotekarze, tworzący sieci współpracy szkół bydgoskich i inowrocławskich. Konferencję zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z Biblioteką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Jako pierwsza zaprezentowała prelekcję prof. Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Maja Wojciechowska – „Kapitał społeczny w środowisku edukacyjnym. Rola nauczyciela bibliotekarza w procesie kształcenia”. W dalszej kolejności prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, Dariusz Skrzyński, zapoznał gości konferencji z tematem „Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza”.

Po przerwie na poczęstunek kolejny prelegent, Janusz Piper, nauczyciel bibliotekarz ze szkoły podstawowej w Katowicach przybliżył uczestnikom kulisy Ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników, którego jest głównym organizatorem. Ostatnim punktem programu konferencji była prelekcja „Nauczyciel bibliotekarz – pozytywnie. Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela bibliotekarza”, którą przedstawiła Aleksandra Wzorek, członkini Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej.

W konferencji wzięło udział około 80 osób.