Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wyznacza standardy postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby publicznej, rozumianej nie tylko jako wykonywanie poleceń zwierzchników, lecz również jako służenie interesom wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej oraz postępowanie zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie. Pobierz plik