Klasa spor­towa na zaję­ciach w bibliotece

Klasa spor­towa na zaję­ciach w bibliotece

Między trenin­gami spor­to­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wicza w Bydgoszczy kształ­cili umie­jęt­ności umysłowe na zaję­ciach w Akademii Gier Logicz­nych oraz wytę­żali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przy­daje się zawsze i wszę­dzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straconym.