Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wicza w Bydgoszczy kształ­cili umiejęt­ności umysłowe na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straconym.