Wyda­rzenia

2020 >
Styczeń
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Grudzień
Grudzień
1
2
3
4
5
6
7
 • Stara szkoła
  09:30 ‑11:00
  07-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

8
9
10
11
12
13
 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  13-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  13-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  13-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

14
 • Stara szkoła
  08:30 ‑10:00
  14-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  14-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Hejt, mowa niena­wiści
  09:00 ‑09:45
  14-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom w Inter­necie i poza nim.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  14-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  14-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Historia książki
  11:00 ‑11:45
  14-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

15
 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  15-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Hejt, mowa niena­wiści
  09:00 ‑09:45
  15-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom w Inter­necie i poza nim.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  15-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  15-01-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Historia książki
  11:00 ‑11:45
  15-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

16
17
 • Poznajmy się!
  09:00 ‑10:30
  17-01-2020

  Zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podsta­wo­wych. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo;
  • Zwięk­szenie inte­gracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przy­go­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo.
18
19
20
21
 • Gra o Polskę
  09:00 ‑10:30
  21-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  21-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:00
  21-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Gra o Polskę
  10:30 ‑12:00
  21-01-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  21-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

22
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  22-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  22-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

23
24
25
26
27
28
29
 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  29-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  11:30 ‑13:00
  29-01-2020

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

30
31
Luty
Luty