Wydarzenia

2019 >
Czerwiec
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
1
2
3
 • Akademia Gier Logicz­nych
  15:00 -16:30
  03-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

4
 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -11:30
  04-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

5
6
 • Progra­mo­wanie z Ozobotem
  10:00 -11:30
  06-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych.
 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  06-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

7
8
9
10
11
 • Stara szkoła
  10:30 -12:00
  11-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

12
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  12-06-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  09:00 -09:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  10:00 -10:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  12-06-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • To, co konieczne, to, co zbyteczne
  11:00 -11:45
  12-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  12-06-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

13
 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  13-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

14
15
16
17
 • Stara szkoła
  08:15 -09:45
  17-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  08:15 -09:30
  17-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Wakacyjne opowieści
  09:00 -10:30
  17-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:30 -10:30
  17-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  17-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Wakacyjne opowieści
  11:00 -12:30
  17-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

18
 • Wakacyjne opowieści
  09:00 -10:30
  18-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

 • Stara szkoła
  10:00 -11:30
  18-06-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Wakacyjne opowieści
  11:00 -12:30
  18-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

19
 • Wakacyjne opowieści
  09:00 -10:30
  19-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

 • Wakacyjne opowieści
  11:00 -12:30
  19-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

 • Wakacyjne opowieści
  13:00 -14:30
  19-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dla przed­szko­laków i uczniów klas I-III promu­jące czytel­nictwo. Głośne czytanie wybra­nych tekstów literac­kich o tematyce związanej z tematem spotkania. Zajęcia są uatrak­cyj­niane pogadanką lub prezen­tacją wprowa­dza­jącą, zabaw­nymi i cieka­wymi anegdo­tami, rozmową kiero­waną z dziećmi na temat czyta­nych utworów oraz dającą im możli­wość wyrażenia swoich emocji. Uczest­nicy zajęć wykonują prace plastyczne lub inne zadania (np. krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy itp.).

20
21
22
23
24
25
 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  25-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  25-06-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

26
27
28
29
30