Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Styczeń
Styczeń
Styczeń
Styczeń
Styczeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • Dzieje Bydgoszczy pod zaborem
  10:00 ‑11:30
  12-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów. Cele: zapo­znanie z 148 latami historii miasta; z jego rozbu­dową, z dąże­niem zaborcy do wyna­ro­do­wienia Polaków. Zapre­zen­to­wani będą również boha­te­rowie – wielcy społecz­nicy – którzy poświę­cając swój czas, zdrowie oraz życie, zwią­zali się z miastem nad Brdą, broniąc ojczy­stego języka, tradycji, przy­go­to­wując się do walki o niepod­le­głość.

13
14
15
16
17
 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  17-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

18
 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 ‑09:45
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  18-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Lektu­rowa kryp­togra
  09:00 ‑10:30
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  18-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 ‑10:45
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Lektu­rowa kryp­togra
  10:30 ‑12:00
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 ‑11:45
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  18-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 ‑12:45
  18-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 ‑12:45
  18-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

19
 • Klub Enigma
  12:15 ‑13:00
  19-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Wręczenie nagród
  17:00 ‑18:00
  19-02-2020

  Uroczy­stość wręczenia nagród w woje­wódzkim czytel­ni­czym konkursie plastycznym „Mój ulubiony miś – bohater lite­racki“ pod patro­natem Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego, Prezy­denta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty w Bydgoszczy Marka Gralika.

20
 • O Marianie Rejew­skim
  09:00 ‑09:45
  20-02-2020

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  20-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 ‑09:45
  20-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 ‑10:45
  20-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  20-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejew­skim
  10:00 ‑10:45
  20-02-2020

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  20-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 ‑11:45
  20-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • O Marianie Rejew­skim
  11:00 ‑11:45
  20-02-2020

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

21
22
23
24
 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  24-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 ‑09:45
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:00 ‑10:45
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  24-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  10:00 ‑11:30
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  24-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 ‑11:45
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  11:30 ‑13:00
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:00 ‑12:45
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  12:00 ‑12:45
  24-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:00 ‑13:45
  24-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  13:00 ‑13:45
  24-02-2020

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

25
 • Klub Enigma
  11:15 ‑12:00
  25-02-2020

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

26
27
28
29
Marzec