Wydarzenia

2019 >
Październik
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Wrzesień
1
 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  09:00 ‑10:00
  01-10-2019

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

2
 • Gra o Polskę
  09:00 ‑10:15
  02-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  02-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Gra o Polskę
  10:15 ‑11:30
  02-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  02-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

3
4
 • Stara szkoła
  09:30 ‑11:00
  04-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

5
 • Noc Bibliotek
  15:00 ‑20:00
  05-10-2019

  • kiermasz książek obcoję­zycz­nych,
  • Klub Enigma dla rodzin,
  • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
  • krzyżówki i rebusy,
  • Zrób własną książkę – warsz­taty leporello,
  • Z językiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
  • Literackie bingo,
  • Od kipu do klawia­tury,
  • Lektu­rowa kryptogra,
  • bajkowa skrzynia dla najmłod­szych,
  • teatrzyk kamishibai,
  • loteria fantowa,
  • wystawy: Nie zaginaj rogów, Litera­tura dziecięca w zbiorach PBW, Sukcesy i osiągnięcia Biblio­teki,
  • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.
 • Życzenia z okazji jubile­uszu
  20:00
  05-10-2019

  Upływa termin przyj­mo­wania prac na konkurs plastyczno-literacki ogłoszony przez Stowa­rzy­szenie KPCDO na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy.

6
7
8
9
10
11
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  11-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

12
13
14
15
 • Stara szkoła
  08:30 ‑10:00
  15-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  15-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Poznajmy się!
  10:30 ‑12:00
  15-10-2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
 • Życzenia z okazji jubile­uszu
  12:00 ‑13:00
  15-10-2019

  Posie­dzenie komisji ocenia­jącej prace dostar­czone na konkurs plastyczno-literacki ogłoszony przez Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty na Życzenia dla Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubile­uszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy.

 • Poznajmy się!
  12:00 ‑13:30
  15-10-2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
16
 • Poznajmy się!
  08:30 ‑10:00
  16 – 10-2019 – 18-10 – 2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog
  09:00 ‑10:30
  16-10-2019

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skrócenia II wojny światowej.

 • Poznajmy się!
  09:00 ‑10:30
  16-10-2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
 • Poznajmy się!
  13:00 ‑14:30
  16 – 10-2019 – 18-10 – 2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
17
 • Czytamy Kästnera – konkurs wojewódzki
  10:00 ‑15:00
  17-10-2019

  Finał konkursu pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera” dla uczniów szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomor­skiego.

 • Poznajmy się!
  10:00 ‑11:30
  17-10-2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach kampanii społecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Między­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
18
 • Stara szkoła
  11:00 ‑12:30
  18-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Poznajmy się!
  13:00 ‑14:30
  18-10-2019

  Zajęcia „Poznajmy się” przezna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół podsta­wo­wych organi­zo­wane w ramach Festi­walu Nauki. Celem zajęć jest:

  • Kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo;
  • Zwięk­szenie integracji osób niewi­do­mych ze środo­wi­skiem społecznym i popra­wienie ich funkcjo­no­wania w tym środo­wisku;
  • Przygo­to­wanie społe­czeń­stwa do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauwa­żenie ich problemów;
  • Zapobie­ganie wyklu­czeniu społecz­nemu osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo.
19
20
21
22
 • Stara szkoła
  13:30 ‑15:00
  22-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

23
24
25
26
27
28
 • Stara szkoła
  09:00 ‑10:30
  28-10-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:30 ‑12:30
  28-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  12:30 ‑13:30
  28-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

29
 • Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach
  09:00 ‑10:30
  29-10-2019

  W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozama­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:00 ‑10:30
  29-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:00 ‑09:45
  29-10-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Znam barwy i symbole narodowe
  10:00 ‑11:30
  29-10-2019

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zainte­re­sowań symbo­lami narodo­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zainte­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  10:00 ‑10:45
  29-10-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach
  11:00 ‑12:30
  29-10-2019

  W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące różne wartości, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozama­te­rialnym i moralnym. Uczest­nicy zajęć mogą swobodnie dysku­tować, oglądać fragmenty filmów, klipów muzycz­nych, tworzyć wspólnie plakaty, słuchać fragmentów książek i zasta­na­wiać się nad znacze­niem wartości w swoim życiu.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:00 ‑12:30
  29-10-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 ‑11:45
  29-10-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 ‑12:45
  29-10-2019

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

30
31
Listopad
Listopad
Listopad