Ferie w bibliotece

Ferie w bibliotece

Bibliotekę odwiedziła liczna półkolonijna grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. Nasi młodzi goście uczestniczyli w zajęciach poświęconych dziejom książki i różnym jej formom. Dużo radości sprawiło im przeglądnie niezwykle atrakcyjnych przestrzennych, kolorowych książek „pop-up” oraz wydawnictw dla dzieci intrygujących niezwykłą formą i zapraszających do różnorodnych aktywności. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się też, jakie ciekawostki kryje nasza biblioteczna „Skrzynka osobliwości”. Wzięli również udział w lekcji z zakresu edukacji regionalnej, realizowanej w ramach innowacji pedagogicznej „O czym szumi Brda”. Poznali tajemnice bydgoskiej gwary, a także historii i tradycji naszego miasta, uczestnicząc w grach edukacyjnych.

© PBW

© PBW

© PBW

© PBW

Anna Kraszkiewicz – Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych