Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Konferencji z cyklu szkoleniowego „Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współczesnego świata. Emocjonalne, społeczne i edukacyjne problemy dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych“ zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy towarzyszyła wystawa książek związanych z tematem spotkania, którą przygotowała nasza biblioteka.

Konferencja odbyła się 23 listopada 2018 r. Dotyczyła zagadnień wychowawczych, agresji i przemocy w kontaktach rówieśniczych, zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych. Wystawa książek oraz materiały promocyjne dotyczące działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Mariola Burak