Ekokrzyżówka – konkurs języka niemieckiego

Ekokrzyżówka – konkurs języka niemieckiego

Aktualizacja: termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 30 kwietnia 2023 r. 

Biblioteka zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Konkursie Języka Niemieckiego pn. “Ekokrzyżówka”, którego celem jest zachęcenie uczniów do samodzielnego uczenia się słownictwa z zakresu ekologii, rozwijanie kompetencji językowych i zainteresowań językiem niemieckim.

Konkurs jest organizowany w ramach współpracy Medioteki Języka Niemieckiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy z Instytutem Goethego w Warszawie. Partnerem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu. Konkurs ma charakter regionalny i odbywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu edukacyjnego będącego krzyżówką obrazkową, który może być wykorzystany na lekcjach języka niemieckiego.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (PDF 48 KB)

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (PDF 84 KB)