<cite>Edukacja regionalna a kompetencja interkulturowa w nauczaniu języków obcych</cite> – forum praktyków

Edukacja regionalna a kompetencja interkulturowa w nauczaniu języków obcych – forum praktyków

W sobotę (06.05.2023 r.) w KPCEN w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja Forum Praktyków, tym razem dotycząca edukacji regionalnej oraz interkulturowości w nauczaniu języków obcych na wszystkich poziomach nauczania, we wszystkich typach szkół.

W programie wystąpień prelegentów znalazły się następujące tematy:

  • Projekt międzynarodowy jako sposób rozwijania kompetencji interkulturowej;
  • Narzędzia Google w edukacji regionalnej;
  • Elementy edukacji regionalnej w nauczaniu języków obcych uczniów z zaburzeniami rozwojowymi;
  • Mobilność uczniów jako okazja do kształtowania postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.

Nauczyciele bibliotekarze przedstawili ofertę edukacyjną naszej biblioteki dotyczącą edukacji regionalnej oraz innych zajęć np. „Graj i ucz się języka obcego” jako wsparcie w nauczaniu języków obcych. Zaprezentowali w formie wystawy przykładowe książki oraz gry językowe.

Nauczyciele prelegenci interesująco podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z budowaniem świadomości w związku między kulturą ojczystą a kulturą obcą oraz rozwijaniem wrażliwości międzykulturowej.

Dla przypomnienia polecamy uczestnikom konferencji zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.

Brały udział, oprac. i fot.: Alina Melnicka- Zygmunt, Katarzyna Krukowska- Cyranowicz – Wydział Udostępniania Zbiorów