Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orzechów. Następnie wysłu­chali wybranych rozdziałów baśni, by móc później rozwiązać krzyżówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spotkania obejrzeli opowieść animowaną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt