Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli

W bibliotece odbyło się szkolenie dla nauczycieli ZSS nr 33 w Bydgoszczy „Wielki Internet – korzyści, zagrożenia, bezpieczeństwo, aplikacje online“. Prowadząca spotkanie przedstawiła problem uzależnienia dzieci i młodzieży od Internetu, zaznaczając, że jest to problem społeczny. Następnie pokazała wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach pt. Nastolatki 3.0. Zwróciła uwagę na aktywności dzieci w Internecie, jakimi najczęściej są: gry internetowe, portale społecznościowe i komunikatory oraz pornografia. Wskazała również na różne przyczyny nadużywania Internetu przez dzieci i młodzież oraz możliwości rozpoznawania symptomów uzależnienia. W dalszej części prowadząca przybliżyła serwisy internetowe, dotyczące bezpieczeństwa w sieci i oferujące niezliczoną ilość ciekawych pomysłów na zajęcia edukacyjne. Zapoznała też uczestników szkolenia z programami i aplikacjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Piktochart, Kahoot czy Canva, które można wykorzystać w pracy zawodowej nauczyciela.
Beata Cieślińska