Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orze­chów po hisz­pańsku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotkanie młodzieży z LO nr 1 oraz Colle­gium Sale­sianum z rodo­witym Hisz­panem, nauczy­cielem języka hisz­pań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Naro­dzenia, sylwe­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hisz­panii“. Pan Angel ciekawie opowie­dział w swoim ojczy­stym języku o hisz­pań­skich zwycza­jach, ilustrując wszystko barwną prezen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skró­conej wersji „Dziadka do orze­chów“ po hiszpańsku.