Darmowe e‑booki do nauki języka polskiego

Darmowe e‑booki do nauki języka polskiego

Osobom uczącym się języka polskiego jako drugiego/odziedziczonego rekomendujemy kolejny e‑book, który ukazał się w serii “Czytaj po polsku. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego”. Z publikacji mogą korzystać studenci chcący samodzielnie doskonalić język, nauczyciele podczas pracy z grupą lektoratową, a także polscy odbiorcy, zainteresowani literaturą polską, którzy chcą kształtować kompetencje językowo-kulturowe w zakresie języka i kultury polskiej. Książki przygotowano z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Pełny tekst książki jest dostępny po zalogowaniu na platformie IBUK libra. Wykupione przez bibliotekę PIN‑y, umożliwiające korzystanie z Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego (obecnie 6352 tytuły), są do odbioru w wypożyczalni.

Okładka książki pt. "Chłopi" z kobietami w strojach ludowych.© Wydaw. Powieść „Chłopi“, za którą Władysław Stanisław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla, składa się z czterech części, odpowiadających porom roku w kolejności: jesień, zima, wiosna, lato. Autor uwzględnił wszystkie pory, jednak akcja powieści obejmuje dziesięć, a nie dwanaście, miesięcy.

Początkowo wydawana w odcinkach w „Tygodniku Ilustrowanym”, doczekała się także pełnej publikacji książkowej. Była wielokrotnie wznawiana. Miejscem akcji jest wymyślona przez autora wieś Lipce. Utwór ukazuje zainteresowanie Reymonta życiem zbiorowości chłopskiej, a także podporządkowanie się ludności wiejskiej siłom natury.

Język utworu, często potoczny, obfituje w elementy dialektalne, niejednokrotnie autor czerpie również z ludowych piosenek i przyśpiewek. Reymont umiejętnie stosuje, niezbyt intensywną, aby nie zniechęcić czytelnika, stylizację gwarową.

Pierwszy tom w znacznej mierze przedstawia relację oraz drogę do małżeństwa Macieja Boryny i o wiele od niego młodszej Jagny Dominikówny (Paczesiówny). Powieść zawiera wiele wątków związanych z wiejskimi obrzędami i życiem chłopów. Fragmenty odnoszące się do natury można odczytywać w nowy sposób. Mogą być inspiracją do rozmów o ekologii i zmianach, które zaszły od momentu publikacji utworu do czasów współczesnych.

Spis treści

Władysław Stanisław Reymont 5
Władysław Stanisław Reymont: Chłopi. Część 1: Jesień 13
Ćwiczenia 41
Klucz do ćwiczeń 69