Czytam, lubię i szanuję – z książką w krainę wartości

Czytam, lubię i szanuję – z książką w krainę wartości

Rozpoczynamy X edycję bezpłatnych zajęć edukacyjnych w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Tym razem chcemy wspie­rać reali­zację priory­tetu polityki oświa­towej państwa na rok 2021/2022 wyzna­czonej przez Minister­stwo Edukacji Narodowej – Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

X edycja poświęcona będzie promocji książki i biblioteki oraz upowszechnianiu czytelnictwa jako jednego z ważnych elementów i skutecznych narzędzi wspierających wychowawczą rolę placówek oświatowych. Główną ideą tej edycji będzie świadome i celowe wprowadzanie dzieci w świat wartości w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. Poprzez kontakt z literaturą chcemy podkreślać istotną rolę wartości, promować zasady prospołeczne, wspierać placówki oświatowe w edukacji patriotycznej i obywatelskiej najmłodszych oraz wychowaniu w duchu poszanowania tradycji, co stanowi skuteczną metodę kształtującą nowe umiejętności i właściwe postawy u dzieci. 

Celem ogólnym zajęć jest wprowadzenie dzieci przedszkolnych i uczniów młodszych klas szkół podstawowych w świat najważniejszych wartości za pomocą wybranych tekstów literackich. Chcemy wspierać wszechstronny rozwój dziecka poprzez promowanie książki i biblioteki, wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania i integrację dzieci. Głośne czytanie, kontakt z literaturą oraz podkreślanie ważnej roli wartości w życiu człowieka mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu umiejętności społecznych najmłodszych.

Cykl zajęć będzie polegał na czytaniu wybranych tekstów literackich (bajek, baśni, legend, opowiadań) związanych z opracowanymi tematami spotkań. Zajęcia będą uatrakcyjniane pogadanką lub prezentacją wprowadzającą, zabawnymi i ciekawymi anegdotami, rozmową kierowaną z dziećmi na temat czytanych utworów oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji. W ramach każdych zajęć uczestnicy wykonają prace plastyczne lub inne zadania związane z tematem (ilustracje do prezentowanych książek, plakaty, krzyżówki, kartki okolicznościowe, rebusy, zagadki, quizy itp.).

Działanie zostanie zrealizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2021/2022. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Proponowane tematy najbliższych zajęć:

  • wrzesień 2021 – „Poznajemy świat wartości – przyjaźń”, „Moja pierwsza wizyta w bibliotece”
  • październik 2021 – „Poznajemy świat wartości – życzliwość”, „Opowieści na jesienne dni”
  • listopad 2021 – „Poznajemy świat wartości – tolerancja”, „Misie w literaturze”
  • grudzień 2021 –„Poznajemy świat wartości – radość”, „Najpiękniejsze świąteczne opowieści”
  • styczeń 2022 – „Poznajemy świat wartości – szacunek dla starszych”, „Zima w literaturze”
  • luty 2022 – „Poznajemy świat wartości – miłość”, „Moje ukochane zwierzątka”
  • marzec 2022 – „Poznajemy świat wartości – solidarność”, „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”
  • kwiecień 2022 – „Poznajemy świat wartości – troska o środowisko”, „Bydgoszcz moje miasto”
  • maj 2022 – „Poznajemy świat wartości – poczucie przynależności”, „Czy jestem patriotą?”
  • czerwiec 2022 – „Poznajemy świat wartości – bezpieczeństwo”, „Wakacje tuż, tuż”

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Zgłoszenia przyjmuje:

Grażyna Ruta-Balińska

Tel. 52 340 01 40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl