Cyfrowi Wędrowcy w naszej bibliotece

Cyfrowi Wędrowcy w naszej bibliotece

Cyfrowi Wędrowcy w Europie to projekt mający na celu poprawę kompetencji informatycznych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Liderem projektu jest Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 – Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie Bibliotek) – Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) – Holandia. Przedsięwzięcie wpisuje się w Program Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk. Czas jego realizacji przewidziano na dwa lata – od grudnia 2019 do listopada 2021 r. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla m.in. seniorów i osób zagrożonych marginalizacją społecznym przeprowadzono w znacznej części online, bądź w trybie hybrydowym.

W projekcie uczestniczyło 12 bibliotek z Polski, w tym również i nasza biblioteka. Korzystając z wolnych zasobów edukacyjnych wyszukanych i udostępnionych dla koordynatorów szkoleń, przygotowaliśmy kilkugodzinne spotkania dla emerytowanych nauczycieli. Zajęcia odbyły się w trybie stacjonarnym, w dwóch blokach tematycznych: „Podstawy bezpieczeństwa oraz ochrona wizerunku w internecie” oraz „Podstawy edycji zdjęć oraz przygotowanie materiałów graficznych w programie Canva”.

Uczestnicy zajęć wysoko ocenili poprawę swoich kompetencji oraz wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych szkoleniach w przyszłości.