Certyfikowane szkolenia językowe

Certyfikowane szkolenia językowe

Rusza rekrutacja do projektu szkoleń językowych pt. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-Masz – certyfikowane szkolenia językowe”. Pod linkiem projektmowiszmasz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego bądź języka francuskiego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodatkowo wypełniają deklarację gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

Grupy docelowe:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
  • osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),
  • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych). O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny. Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu.

Zapraszamy do udziału w jednym z największych projektów edukacyjnych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczycieli

Biuro Projektu:

PARTNER:
Training House
ul. Bydgoskich Przemysłowców 6
85 – 862 Bydgoszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Ul. Kopernika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl