Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja były okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat najważniejszych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrowskiego. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Oczywiście najważniejszym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej Legendy polskie oraz wiersz Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy. Następnie wspólnie zaśpiewaliśmy hymn we wcześniej omówionej postawie.

Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska