<i>Akademia pana Kleksa</i> w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Akademia pana Kleksa w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Kolejne zajęcia w naszej Akademii były poświęcone twórczości Jana Brzechwy. Szczególną uwagę poświęciliśmy „Akademii pana Kleksa”, jednej z najbardziej znanych powieści w dorobku tego wyjątkowego autora. Książka napisana w 1946 roku oraz jej późniejsza ekranizacja filmowa do dziś cieszą się zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Zajęcia obejmowały prezentację dotyczącą postaci i dorobku literackiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszym elementem było głośne czytanie fragmentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przedmioty nauczane w Akademii pana Kleksa: kleksografię i przędzenie liter i samodzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbować pisania piórem i atramentem. Zajęciom towarzyszyła wystawa książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.

Motyle latają nad rzędem książek. Napis: Cała Polska Czyta Dzieciom i mądrze je wychowuje.© Fundacja ABCXXI

Oprac. i fot. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów