Biało-czerwone barwy

Biało-czerwone barwy

Zbliżający się Dzień Niepodległości był okazją do zorganizowania zajęć edukacyjnych zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”, w których wzięli udział uczniowie klas I‑III szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolne. Celem zajęć było kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, budzenie poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Zajęcia rozpoczęły się pogadanką i krótkim filmem edukacyjnym na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego, hymnu polskiego oraz stolicy kraju. Dzieci wspólnie zaśpiewały hymn oraz recytowały wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Podkreśliliśmy jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat.

Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy fragmenty książek: „Alfabet Niepodległości” Anny Skowrońskiej, „Czy znasz ten kraj?” Aleksandry Plec i Marzenny Skoczylas, „ABC małego patrioty” Janusza Puskarza oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”. W sali Akademii została przygotowana wystawka książek dla najmłodszych o tematyce patriotycznej z księgozbioru biblioteki.

Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się ogromnym zaangażowaniem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.

Motyle latają nad rzędem książek. Napis: Cała Polska Czyta Dzieciom i mądrze je wychowuje.© Fundacja ABCXXI

Oprac. i fot. Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów