Światowy Dzień Mycia Rąk

Światowy Dzień Mycia Rąk

Za nami kolejne zajęcia zorganizowane w Przedszkolu nr 16 w Bydgoszczy, tym razem z okazji ustanowionego przez UNICEF w 2008 roku Światowego Dnia Mycia Rąk.

W tym dniu dzieci rozmawiały o zarazkach i bakteriach. Dowiedziały się, jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i dokładne mycie rąk. Nie pominięto również tematu ekologii: oszczędzania i dbania o czystość wody. Dzieci brały udział w zabawie, słuchały wiersza Juliana Tuwima pt. „List do dzieci”, a także z zainteresowaniem oglądały wystawę książek z naszej biblioteki związaną z tematem zajęć.

Oprac. Małgorzata Tyczyńska – Wydział Udostępniania Zbiorów PBW w Bydgoszczy