35 dni na 35 lat

35 dni na 35 lat

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 35-lecia swojej działalności. Co prawda rocznica tego jubileuszu przypadała w 2020 r., ale dla nas Rok Jubileuszowy trwa. Ze względu na obecny czas pandemiczny zapraszamy do śledzenia naszych portali społecznościowych. Jubileusz będziemy obchodzić „wirtualnie”. Jak mówi nasza pani Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska: „35 lat, to piękny wiek”.

Przez 35 dni pracownicy Muzeum będą wspominać minione 35 lat.

Muzeum Oświaty powstało w 1985 roku przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy. Zostało założone z inicjatywy społecznej nauczycieli, jako kontynuacja działalności założonego w 1978 roku Muzeum Pamiątek Nauczycielskich. Od 1992 roku jest w strukturze organizacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W 2004 r. zbiory Muzeum Oświaty zostały przeniesione i zlokalizowane w budynku Biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4.

Muzeum w swoich zbiorach posiada szereg unikatowych kolekcji, m. in. zbiór dawnych podręczników, czasopism edukacyjnych, kolekcję historyczną dokumentów i akt szkolnych, fotografie, sztandary, pamiątki dokumentujące pracę nauczycieli, archiwalia, wyposażenie dawnych sal lekcyjnych i szkolnych (ławki, tablice, przybory szkolne, katedra).

Muzeum dysponuje czterema salami wystawienniczymi, w których prezentowane są ekspozycje stałe:

  • Szkoła sprzed lat (okres pruski i dwudziestolecie międzywojenne)
  • Szkice z dziejów oświaty. Tradycje związkowe pracowników oświaty
  • Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939 – 1945
  • Marian Rejewski, bydgoszczanin, matematyk, kryptolog.

Muzeum organizuje wystawy czasowe, wernisaże, konkursy. Prowadzi działalność edukacyjną poprzez prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych. Organizuje spotkania autorskie, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

Pracownicy Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Fot. M. Kalinowska