Z żałobnej karty

Z żałobnej karty

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 5 lutego 2024 r. w wieku 88 lat zmarł nasz Kolega, Pan Włodzimierz Pobożan, były pracownik Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Inowrocławiu. Był także samorządowcem zasłużonym dla kultury i sportu w Inowrocławiu. Od 1972 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Prezydium MRN w Inowrocławiu, później do 1987 roku, był kierownikiem Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Inowrocławia.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrektor i pracownicy

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy