Ogłaszamy wojewódzki konkurs plastyczny

Ogłaszamy wojewódzki konkurs plastyczny

Zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie plastycznym „Tradycje wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie”.

Realizacja konkursu ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lokalnych zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkanocy oraz tworzenie więzi przynależności regionalnej.

Termin dostarczenia prac do Biblioteki: 12 kwietnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje o celach konkursu, warunkach przyjęcia prac, kryteriach oceny, nagrodach i wymaganych dokumentach znajdują się w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych