<span class="caps">XII</span> Bydgoski Festiwal Nauki – „Oto jest Bydgoszcz”

XII Bydgoski Festiwal Nauki – „Oto jest Bydgoszcz”

Za nami kolejna edycja Bydgoskiego Festiwalu Nauki, w którym od wielu lat uczestniczymy, przygotowując różnorodne zajęcia edukacyjne. W tym roku zajęcia zatytułowane „Oto jest Bydgoszcz” przyciągnęły do Dziecięcej Akademii Czytania Bajek uczniów klas I‑III oraz grupy przedszkolne. Poświęciliśmy je tematyce regionalnej. Ich głównym celem było przybliżanie historii, kultury, tradycji i symboli naszego miasta oraz zapoznanie z baśniami, legendami i podaniami związanymi z Bydgoszczą i regionem.

Wstępem do zajęć była krótka prezentacja ilustrującą najciekawsze atrakcje architektoniczne, kulturalne i rekreacyjne naszego miasta. Towarzyszyła jej krótka pogadanka na temat symboli Bydgoszczy, jej historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych.

Najważniejszy element spotkania to głośne czytanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybraliśmy kilka legend związanych z Bydgoszczą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królowej Jadwigi” z książki „Bydgoskie legendy i przypowieści” oraz legendę „Pan Twardowski”.

W dalszej części spotkania starsi uczniowie rozwiązywali quiz dotyczący Bydgoszczy, a młodsze dzieci kolorowały najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca naszego miasta oraz wizerunek króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie wzięli też udział w grze planszowej „Bydgoszcz – wielki wyścig”. Na zakończenie wszyscy otrzymali drobne upominki.

Celem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.Cała Polska Czyta Dzieciom - logotyp © Fundacja ABC XXI