Wyniki konkursu pt. „Koń by się uśmiał“

Wyniki konkursu pt. „Koń by się uśmiał“

24 października odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski zatytułowany „Koń by się uśmiał”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka.

Konkursowe zmagania z poezją oceniało jury w składzie: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, wicedyrektor szkoły Marlena Mioduszewska oraz nauczycielki Sabina Fischer-Kotowska i Danuta Rega.

Nagrodzono i wyróżniona uczniów:

  1. miejsce – Jagoda Popa-Kwapich z SP nr 60 (klasa 4)
  2. miejsce – Antonina Siudzińska z SP nr 63 (klasa 7)
  3. miejsce – Marta Romantowska z SP nr 31 (klasa 5)

Wyróżnienia otrzymali: Kajetan Nowak z SP nr 64, Mateusz Detmer z SP nr 60, Aleksander Kowalczyk z Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Irmina Marciniak z SP nr 31.

Dyrektor PBW przyznała również nagrodę specjalną Mikołajowi Kowalczykowi ze SP nr 31 i wyróżnienie Filipowi Kalinowskiemu z SP nr 63.

Nagrodę za recytację przyznano także dwóm uczennicom, dla których język polski jest językiem obcym. Wyróżnione uczennice to: Faina Shapka oraz Maria Mishyliuk.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie a nauczycielom za przygotowanie swoich podopiecznych do recytacji.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym!