Wyniki konkursu „Fantastyka nie jest mi obca”

Wyniki konkursu „Fantastyka nie jest mi obca”

Ponadregionalny konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Fantastyka nie jest mi obca” trwał od 1 do 14 marca 2021 r. Polegał na wypełnieniu formularza internetowego zawierającego ponad 30 pytań testowych zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych. Zarejestrowano odpowiedzi kilkudziesięciu uczestników z 19 szkół, w większości z regionu kujawsko-pomorskiego. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na posiedzeniu 17 marca jury w składzie:

 1. dr Maria Sobieszczyk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 2. Iwona Rostankowska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 3. Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 4. Małgorzata Lewandowska-Pyż – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 5. Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

dokonało oceny nadesłanych odpowiedzi. Po automatycznym zliczeniu punktów za odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców. Maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 39.

Lista laureatów:

 1. miejsce: Julia Gawrysiak – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (37 pkt),
 2. miejsce ex aequo: Miriam Glina – VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy oraz Milena Nowosad – IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (36 pkt),
 3. miejsce: Stanisław Kozera – II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego w Gdańsku (35 pkt).

Wyróżnienia (34 pkt):

 • Zuzanna Puszkiewicz, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
 • Natalia Stawicka, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu,
 • Julia Śmiglewska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
 • Alan Jagodziński, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie,
 • Ilona Błaszkiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcącym Liceum im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie,
 • Daria Sowińska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
 • Dominika Pik, IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Patronat nad konkursem objęli:Herb województwa oraz napis Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki

Logo kuratorium oraz napis Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Celem głównym konkursu była popularyzacja wśród uczniów Roku Stanisława Lema poprzez przybliżenie dokonań najwybitniejszego polskiego futurologa i twórcy science fiction, jednego z najważniejszych i najbardziej docenionych na świecie polskich pisarzy. Tematyka konkursu związana była z życiem i twórczością Stanisława Lema.

Przypominamy, że warunkiem otrzymania nagrody przez laureatów konkursu jest dostarczenie do organizatora zgody podpisanej przez rodziców/opiekunów (załącznik nr 1 do regulaminu).

Fot. © by Tomasz Lem