Sieć samo­kształ­cenia i współ­pracy nauczy­cieli jęz. niemieckiego

View Calendar
27-03-2020 16:00 – 18:45

Spotkanie uczest­ników sieci w Medio­tece Języka Niemiec­kiego (czytelni głównej)