Sekrety Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
23-10-2018 11:00 – 12:00

Sekrety Bydgoszczy

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przy­bli­ża­jące najcie­kawsze wyda­rzenia z historii Bydgoszczy.