Sekrety Bydgoszczy

Zobacz kalen­darz
23-10-2018 11:00 – 12:00

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl. 1 – 3 szkół podsta­wo­wych przybli­ża­jące najcie­kawsze wydarzenia z historii Bydgoszczy.