Dzień Mariana Rejewskiego

View Calendar

W programie:

  • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
  • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
  • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
  • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
  • szachy plene­rowe
  • pokój zagadek
  • gry logiczne
  • poczę­stunek