Dzień Mariana Rejew­skiego

Zobacz kalen­darz

W programie:

  • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
  • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejew­skiego
  • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryp­to­lo­gowi
  • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
  • szachy plene­rowe
  • pokój zagadek
  • gry logiczne
  • poczę­stunek