Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Wybrane nowości – wrzesień 2017 r.

Praca z dzieckiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – Grupa Wydawnicza Oświata, 2017.
Sygn. 162455

W tej publikacji zamieszczono listę objawów, których występowanie konieczne jest do postawienia diagnozy stwierdzającej u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Zaprezentowano także typowe problemy szkolne spowodowane objawami ADHD. Wymieniono wskazówki, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich zasad przestrzegać, by pomóc takiemu dziecku.

Nietolerancja tolerancji / D. A. Carson. – Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2017.
Sygn. 162243

Żyjemy w zachodniej kulturze, która jest wręcz opętana przez ideę „tolerancji”. Kiedy jednak tolerancja jest słabo zdefiniowana i jest uczyniona absolutnym dobrem, wtedy podąża ku nietolerancji. Wtedy musi, argumentuje D.A.Carson, być rozmyślnie zakwestionowana, zarówno dla dobra Kościoła, jak też dla dobra szerzej pojętej kultury.

Carson sprawdza, jak definicja tolerancji się zmieniała, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach. Obecnie ma ona mniej do czynienia z tolerowaniem osoby lub jej postawy, a bardziej z odmówieniem twierdzenia, że inni się mylą. Jest niemożliwością stosowanie tej nowej tolerancji konsekwentnie, w wyniku czego rzeczywista praktyka jest często kapryśna i arbitralna. Gorzej, słowa „tolerancja” i „nietolerancja” stały się zaledwie retorycznymi określeniami akceptacji i odrzucenia.
Pomimo wielu ujemnych rzeczy związanych z tymi nowymi, często etycznie niedoskonałymi definicjami tolerancji, z chrześcijańskiej perspektywy miały także miejsce pewne zdobycze. W tym wartościowym i przystępnym tomie Carson podaje przykłady i cytaty, aby zilustrować swoją analizę i kończy praktyczną poradą w kwestii przedstawienia wartości i zachęcenia do prowadzenia cywilizowanego publicznego dyskursu.

Terapia zabawą / Garry L. Landreth ; tłumaczenie Robert Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016.
Sygn. 162244, 162245

Najnowsze badania wykazują skuteczność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami, z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami, a także znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
Garry L. Landreth nie tylko omawia rozwój terapii zabawą i przedstawia podstawowe badania poświęcone tej formie pracy z najmłodszymi, ale także szczegółowo i w przystępny sposób uczy, jak budować relacje z dzieckiem, tak aby mogło ono w pełni wyrażać i odkrywać swoje Ja poprzez zabawę w celu optymalnego wzrostu i rozwoju.

W książce omówiono m. in. znaczenie zabawy w życiu dzieci, funkcje zabawy w procesie terapeutycznym, założenia zorientowanej na dziecko terapii zabawą, zasady dotyczące nawiązywania relacji z dziećmi, rolę terapeuty i rodziców w terapii zabawą. Terapeuci znajdą tutaj także szczegółowe wskazówki dotyczące organizacji pokoju zabaw oraz zalecanych zabawek i materiałów, sugestie, jak odnosić się do rodziców i jak wyjaśniać terapię zabawą oraz sugestie dotyczące reagowania na typowe problemy pojawiające się w pokoju zabaw.

Proces nawiązywania relacji z dzieckiem, które doświadcza możliwości bycia sobą, jest nie do opisania i można go poznać tylko w chwilach, kiedy rzeczywiście jesteśmy razem. Moim zamiarem było otworzyć drzwi do tego, jak dziecko przeżywa, eksploruje, poznaje i tworzy świat pełnego zachwytu, ekscytacji, radości, smutku oraz jaskrawych barw życia”.
– Garry L. Landreth, fragment z Przedmowy

Terapia zabawą” to klasyka, a jednak tchnie nowością. Ta książka przypomina o tym, co najważniejsze – o szacunku , zrozumieniu, akceptacji. W świecie pełnym (stresujących) pytań „co powinno” dziecko i „jak to zrobić?”, pomaga nam zatrzymać się i zapytać samo dziecko: „kim jesteś?”. Lektura daje do myślenia. Dodatkowo przedstawia terapię zabawą w sposób uporządkowany i łatwy do wykorzystania we własnej praktyce. Polecam!
dr Diana Senator

Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi : nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej / redakcja Zofia Palak, Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Sygn. 162247, 162248p

Celem niniejszej pracy zbiorowej jest prezentacja współczesnych trendów i koncepcji terapii pedagogicznej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz przedstawienie wybranych form terapii i metodyki ich realizacji zgodnie z aktualnymi założeniami pedagogiki specjalnej. Publikacja podzielona została na trzy części obejmujące teksty dotyczące określonych obszarów tematycznych: Część I. Szanse, możliwości i zagrożenia w terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; Część II. Współczesne tendencje w terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami; Część III. Nowe oblicza sprawdzonych metod, technik i środków terapeutycznych. Publikacja, ze względu na tematykę, adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjalnych, psychologów, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością, poszukujących inspiracji i nowych możliwości działań wspierających ich codzienną pracę rehabilitacyjną.

Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa / redakcja Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.
Sygn. 162259

W czasach wielkich zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeniu ulegają również role rodzicielskie, co w konsekwencji wpływa na nową jakość wychowania i opieki nad dzieckiem. Rewolucyjność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana. Wydaje się, że warto je zauważyć, by minimalizować obszar dysfunkcji społecznych i akcentować to, co cenne we współczesnej wspólnocie rodzinnej. Przemiany, o których mowa, przyczyniły się do powstania nowego modelu rodzicielstwa: ojcostwa i macierzyństwa. W polskich rodzinach przekształcenia te mają charakter zarówno strukturalny, jak i funkcjonalny. I właśnie problematyce tych zmian jest poświęcony prezentowany tom.

Opowieści o Czujątkach : ćwiczenia z empatii dla dzieci i… dorosłych / Joanna Bogudał-Borkowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162260

Intencją, jaka przyświecała Autorce przy pisaniu książki było przybliżenie Czytelnikowi „niechcianych” uczuć, takich jak: smutek, złość, wstyd, lęk. Bohaterowie pięciu baśni zaprezentowanych w publikacji, których nazwała Czujątkami, mierzą się z trudnymi emocjami i odkrywają, jak bardzo są one potrzebne w życiu.
Z czasem zrodził się w Autorce pomysł dołączenia do baśni propozycji zajęć psychoedukacyjnych, które miałyby uświadamiać dzieciom, że przykre emocje, które czasem odczuwają, nie są złe, ale stanowią wyraz nieuświadomionych i niezaspokojonych potrzeb. Dla dorosłego byłaby to okazja do refleksji nad tym, jak reaguje na przeżywane przez dziecko uczucia.
Ćwiczenia zawarte w tym opracowaniu są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 – 9 lat, choć można je wykorzystywać do pracy z dziećmi młodszymi i starszymi, zależnie od ich indywidualnej dojrzałości emocjonalnej.
W codziennej pracy jako psycholog i psychoterapeuta oraz w życiu Autorka często spotyka się z podziałem emocji na pozytywne i negatywne. Uczucia „dobre” miałyby się wiązać z przyjemnymi stanami i być może dlatego nagminnie bywają wartościowane jako słuszne moralnie, natomiast emocje „negatywne” kojarzą się z niemiłymi przeżyciami i wiążą się z ujemnym osądem moralnym.
Do każdej baśni Autorka opracowała propozycję scenariusza zajęć, który może być modyfikowany przez prowadzącego w zależności od czasu trwania warsztatu oraz specyficznych potrzeb danego dziecka czy grupy dzieci, a także wykorzystywany do indywidualnej pracy terapeutycznej. Książka może być także narzędziem dla rodziców do budowania z dzieckiem dialogu dotyczącego przeżywanych emocji i odkrywania oraz nazywania ukrytych w nich potrzeb.
W ćwiczeniach znajdujących się w części dydaktycznej wykorzystała model czterech części Porozumienia bez Przemocy, który służy zarówno refleksji nad własnym doświadczeniem, jak i empatycznemu wczuciu się w doświadczenie innej osoby. Następnie jest on werbalizowany przez uczestników komunikacji.

Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się / Susan Gillis Chapman ; przekład Agnieszka Kowalska. – Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016.
Sygn. 162261

Dziś coraz częściej nasz bezpośredni kontakt z innymi ludźmi zastępują sms‑y, maile. Taka „zamknięta” komunikacja nie pozwala wykorzystać możliwości naszych i naszych rozmówców. Tymczasem dobre porozumiewanie się to podstawa każdego udanego związku – w małżeństwie, rodzinie, wśród przyjaciół i współpracowników. A praktyka uważności pomaga porozumiewać się lepiej i skuteczniej.
Pięć kluczy do uważnego porozumiewania się to: milczenie, odzwierciedlenie, zachęcanie, dostrzeganie i reagowanie.
A oto proste ćwiczenia, dzięki którym zmienisz to, jak mówisz i słuchasz:
• Klucz do uważnej obecności tu i teraz: czujne ciało, czułe serce, otwarty umysł – by wyeliminować wszystko, co nas rozprasza.
• Klucz do uważnego słuchania: zachęcanie – by umieć dostrzec w drugiej osobie dobre strony.
• Klucz do uważnego mówienia: łagodność – by umieć mówić tak, żeby inni nas słuchali.
• Klucz do uważnych relacji: bezwarunkowa życzliwość – by poczuć bliskość z ludźmi i umieć ich docenić.
• Klucz do uważnych reakcji: pogoda ducha – by podchodzić do każdej sytuacji ze spontanicznością i gotowością do bezinteresownej pomocy.
A ponadto dowiesz się:
• Jak rozpoznawać swoje nawyki komunikacyjne i jak je zmieniać.
• Jak pokonywać komunikacyjne bariery.
• Jak radzić sobie z kimś, kto uważa cię za wroga.
• Jak odkrywać nieuświadomione lęki, które negatywnie wpływają na porozumiewanie się.
Dzięki tej jasnej, przystępnej, a czasem nawet zabawnej książce będziesz potrafił z większym zaangażowaniem słuchać innych i odpowiadać pewnie i precyzyjnie w każdej rozmowie i każdej sytuacji.

Psychologia geniuszu : odblokuj talenty i kreatywność swojego dziecka / Andrew Fuller ; [tłumaczenie Grażyna Chamielec]. – Warszawa : Wydawnictwo Mamania. Grupa Wydawnicza Relacja, cop. 2017.
Sygn. 162263

Dzieci rodzą się bystre, odważne i dociekliwe. Płomień pierwotnego geniuszu często jednak szybko przygasa i istnieje ryzyko, że zgaśnie na zawsze. Jeśli tak się dzieje, dzieci wycofują się z aktywności, zaczynają bać się eksperymentowania i popełniania błędów i nie są w stanie w pełni wykorzystać drzemiących w nich możliwości. Ta książka pomoże Ci przezwyciężyć te trudności.

Rodzice mają moc, która pozwala na nowo rozniecić inspirujący ogień. Dysponują oni najlepszym narzędziem do odblokowania dziecięcego geniuszu – to świat dookoła. Umysł dziecka może się fantastycznie rozwinąć dzięki odkrywaniu, tworzeniu i zabawie. Spędzany razem czas, podziw i zachwyt rozpalą i utrzymają dziecięcą iskrę przez całe jego życie.

Psychologia geniuszu” powstała po to, aby pomóc Wam stać się rodzicami, jakimi zawsze chcieliście być: wspierającymi rozwój dziecka, aby mogło ono wykształcić własną formę twórczej wyobraźni.

Jest jednak faktem, że nasze dzieci należą do najbystrzejszego pokolenia ludzi, jakie kiedykolwiek istniało. Ta najnowsza wersja człowieka jest o 40 procent bardziej inteligentna niż przeciętna młoda osoba w 1950 roku. W zeszłym stuleciu średnia wartość ilorazu inteligencji wzrastała co 10 lat o 3 procent. Tendencja ta utrzymuje się, a być może nawet przybiera na sile.” (fragment książki)

Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017.
Sygn. 162267, 162268

Socjoterapia w coraz szerszym zakresie zaczyna być wykorzystywana w szkołach, placówkach zajmujących się pracą z młodzieżą niedostosowaną
społecznie, zagrożoną uzależnieniami. Socjoterapia polega przede wszystkim na wykorzystaniu terapeutycznego wpływu grupy oraz należy uznać ją za formę pomocy jak najbardziej pożądaną i wskazaną. Opracowanie będzie pomocne nauczycielom i wychowawcom, studentom pedagogiki, psychologii i kierunków nauczycielskich. Dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z osobą niedostosowaną społecznie, z uwzględnieniem wymogu jej podmiotowego traktowania w grupie socjoterapeutycznej.

prof. dr hab. Mirosław Babiarz:

(…) Wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza niedostosowanych społecznie, jest procesem złożonym. Można przyjąć, że dotychczas podejmowane zabiegi wychowawcze nie przyniosły oczekiwanego efektu ze względu na nietrafnie dobrane techniki i metody oddziaływań do osobowości wychowanka, przez co najprawdopodobniej były one nieskuteczne. Rzecz jasna przyczyn niepowodzeń procesu wychowania i socjalizacji może być zdecydowanie więcej. Chcąc prowadzić skuteczną pracę z osobami niedostosowanymi społecznie, należy je dobrze poznać, po to aby dobrać właściwy sposób pracy z nimi, o czym w swoim opracowaniu pisze dr A. Paszkiewicz. (…) W prezentowanej książce skupia się na specyficznej metodzie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie – socjoterapii. Zastanawia się przy tym, na ile będzie możliwym przy jej wykorzystaniu, wymogu podmiotowego traktowania każdego wychowanka, który jest tą formą pracy objęty. (…) W mojej ocenie opracowanie może być przydatne dla studentów pedagogiki i psychologii oraz kierunków studiów nauczycielskich, nauczycieli, jak również dla czynnych nauczycieli i wychowawców.

Treść opracowania dostarcza konkretnych wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z osobą niedostosowaną społecznie (niekoniecznie o charakterze socjoterapeutycznym). Uwzględnia również wymóg podmiotowego traktowania wychowanka/podopiecznego w grupie socjoterapeutycznej.

Nauczyciel wczesnej edukacji : rozwijanie kompetencji zawodowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Doroty Radzikowskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162452, 162453

Przekazywana do rąk Czytelnika książka to kolejny tom podejmujący tematykę nauczyciela wczesnej edukacji (seria „Wczesna Edukacja”) pod redakcją pracowników Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego. W każdej kolejnej publikacji z tej serii autorzy zajmują się nowym ważnym problemem dotyczącym podmiotu badań – nauczyciela wczesnej edukacji. W prezentowanym tomie koncentrują się na kompetencjach tej grupy zawodowej. Autorzy podejmują próbę zainicjowania dyskusji nad tożsamością i profesjonalizacją specjalistów wczesnej edukacji. Nie tylko poddają refleksji różne kompetencje (np. planistyczne, interpretacyjne, informacyjno-medialne, do działań wspólnotowych, do pracy z uczniem zdolnym), ale także stawiają pytania o istotę działań nauczycieli w ponowoczesnym świecie, np. tworzenia przestrzeni wzajemnej edukacji naukowców i praktyków.

W tej samej serii ukażą się: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych (red. Wiesława Leżańska, Aleksandra Feliniak) oraz Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka (red. Elżbieta Płóciennik, Dorota Radzikowska).

Magia szkoły : esej o nauczycielu w kręgu dobra i zła / Maciej Kałuszyński. – Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016.
Sygn. 162451

[…] Praca nauczyciela ma w sobie coś z czarodziejskiej sztuki średniowiecznego alchemika, który w swoich retortach i alembikach uruchomia procesy, o których wie, że podlegają wpływom tak wielu czynników nieba i ziemi, że nie może on niczego być pewnym, chociaż jest zwykle wynajęty przez możnych wierzących, że ten trud przyniesie im złoto. Szkoła jest w całości taką retortą, w której coś się gotuje, coś się przemienia, kotłuje. Najważniejsze składniki tego kotłowania się i przemieniania to uczniowie i sami nauczyciele. Ci drudzy jednak, nie tylko podlegają odbywającym się tam zdarzeniom, ale starają się nad tym wszystkim jakoś panować, chociaż jest to w sposób oczywisty niemożliwe. Zamiast tego panowania sami podlegają uruchomionym procesom i niby alchemicy w swojej pracowni, sami zmieniają się w inny kruszec duchowy; czasami szlachetnieją, czasami ulegają ciemnej stronie. Czasami zmieniają się, z pełną wiedzą tego co się z nimi dzieje, a czasami nieświadomie.
Niebezpieczne miejsce pracy.
Praca? Czy można to nazwać pracą? Czy w istotnych sprawach związanych ze szkołą mają coś ważnego do powiedzenia specjaliści od psychologii pracy? Co tam się dzieje? Produkują zło i dobro w umysłach powierzonych im dzieci? Czyż więc to miejsce nie jest naprawdę tajemnicze? Magiczne? Jeśli „wychowywać” znaczy, między innymi, „obdarzać umiejętnością
czynienia dobra”, to czy mają tam technologie albo tajemne receptury, które im to umożliwiają? Chyba nie mają, sądząc choćby po nie takich jak się spodziewamy rezultatach. Jeśli szkoły produkują dobra i zło w podobnych proporcjach, to dlaczego ciągle nazywamy je jednak Instytucjami Wychowania?
Szkoła jest miejscem magicznym.
Magiczne miejsce. Czy nie za często słyszymy to słowo? Magiczne miejsce, magiczne urządzenie, magiczna atmosfera, magiczna apteka, magiczne ceny…, jakiż to wspólny sens przypisuje się temu słowu w XXI wieku? Są takie słowa, które raz w nowy sposób użyte przez pisarza czy celebrytę zmieniają znaczenie albo rozszerzają je obejmując nowe kategorie desygnatów. „Magiczne” – przestało oznaczać to, co jest w jakiś sposób czarodziejskie, co jest związane z siłami irracjonalnymi – stało się słowem, którym można oznaczyć wszystko o czym chce się powiedzieć, że jest cudowne, nie tylko w sensie „cudu”, ale również w sensie tylko emocjonalno estetycznym. Szkoła jednak jest magiczna także w sensie zbliżonym do tradycyjnego. Nie istnieje przejrzysty racjonalny opis tego co tam się dzieje, chociaż ciągle pojawiają się takie próby i wydawać by się mogło, że nagromadziła się poprzez ten trud ogromna wiedza o szkole i zachodzących tam procesach.
[Fragment ze wstępu]

Socjologia sportu / redakcja naukowa Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162457, 162458p

SOCJOLOGIA SPORTU to kompendium wiedzy o często pomijanym w naukach społecznych, ale niezwykle ważnym obszarze badań nad społecznymi aspektami sportu. Autorzy objęli swoimi rozważaniami niemal wszystkie aspekty współczesnej refleksji nad sportem, dzięki czemu mamy do czynienia z pracą nie tylko nowatorską, ale i kompleksową. Książka oferuje dobrze usystematyzowaną analizę sportu jako pola badawczego, sprawozdając nie tylko to, co dotychczas dokonało się w różnych jego częściach, ale również wskazując na potencjalne tropy. Autorzy definiują problemy, relacjonują najważniejsze wątki badawcze, a nade wszystko przywracają sport poważnej refleksji naukowej.
Emocje, płeć, zwierzęta, doping, religia, technologia, media – to tylko kilka z kluczowych kategorii, w świetle których można oglądać sport.

Psychopedagogiczne mity : jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu / Tomasz Garstka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.
Sygn. 162456

W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i rodziców uczniów. Zainteresuje również studentów kierunków nauczycielskich, psychologii, pedagogiki.

(…) to książka niezwykle ważna, potrzebna i rzadka. Autor rozprawia się z obecnymi w edukacji mitami nie tylko z pozycji obiektywnego obserwatora, lecz także aktywnego praktyka nierzadko wcześniej uwikłanego w ich rozpowszechnianie, co zwiększa wiarygodność przekazu. Niezwykle cenne są odwołania do literatury i rzetelne „śledztwa“, jakie przeprowadził, aby ustalić pochodzenie niektórych pseudonaukowych koncepcji. Napisana przystępnym językiem z pewnością znajdzie szerokie grono odbiorców wśród nauczycieli, rodziców zainteresowanych głębiej edukacją swoich dzieci i – na co szczerze liczę – wśród reformatorów edukacji i osób decydujących o jej kształcie“.

Skup się! : trening mindfulness dla zestresowanych pracą / Jarosław Chybicki. – Gliwice : Helion, 2017.
Sygn. 162468

Naucz się zachowywać jasność myślenia w każdej sytuacji! Trening uważności, czyli do czego przydaje się model WZROST. Nawyki uważnego działania, czyli jak zaplanować codzienny trening. PORA, czyli na czym polega podstawowa technika mindfulness.
Uważność, koncentracja i umiejętność świadomego podejmowania decyzji należą do najważniejszych kompetencji każdego menedżera. W trudnym i wymagającym środowisku biznesowym są one wręcz na wagę złota. Sęk w tym, że niełatwo osiągnąć stan, w którym te kompetencje stają się naszą drugą naturą. Przy odrobinie uporu i systematycznej pracy nad uważnością można jednak wykształcić w sobie nowe nawyki, właściwe strategie działania oraz kierowania swojej uwagi na najważniejsze kwestie. Można nauczyć się żyć bardziej świadomie, w pełni doświadczać rzeczywistości i rozumieć własne emocje oraz zachowania. To właśnie oferuje nam trening mindfulness.

Ta książka pokaże Ci, czym jest uważność i jak ją trenować. Jeśli czujesz się przytłoczony nowymi obowiązkami, przeżywasz kryzys związany z awansem lub degradacją, masz wszystkiego dość albo po prostu chcesz zacząć żyć bardziej świadomie i szczęśliwie, taki trening pomoże Ci odnaleźć najwłaściwszą ścieżkę. Zobacz, jak możesz poprawić swój dobrostan fizyczny i umysłowy, nawiązać bardziej satysfakcjonujące kontakty z ludźmi i zachować zimną krew w każdej sytuacji biznesowej. Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić, i naucz się kierować uwagę na najistotniejsze aspekty zdarzeń. Odsuń na drugi plan wszelkie zakłócenia i zyskaj możliwość obiektywnej oceny tego, co dzieje się w Twojej firmie. Bądź uważny na co dzień i od święta!

Źródło :

www​.wydawnictwopoligraf​.pl
www​.wuj​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.atut​.ig​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl
www​.wydawnictwoamber​.pl
www​.mamania​.pl
www​.difin​.pl
www​.wydawnictwo​.uni​.lodz​.pl
www​.atla2​.com​.pl
www​.ksiegarnia​.pwn​.pl
www​.wolterskluwer​.pl
www​.wip​.pl
www​.helion​.pl