Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promujący Rok Stanisława Moniuszki

Stanisław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół podstawowych, klasy III gimnazjów oraz młodzież klas I‑III szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15.03.2019 roku na adres organizatora – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki do Regulaminu: formularz zgłoszeniowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku